Dönemeç geçiliyor mu?

Tasarının Kürt tarafıyla görüşülerek hazırlandığı kanısındayım; tersi söz konusu olamaz.

"Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" adı konulmuş bulunan yasa tasarısı hakkında ilk söyleyeceğim adınadır.

Tasarının adı, "Demokrasinin ve Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Tasarısı" konulmalıydı.

Eleştirebiliriz, eksiklerini gösterebiliriz ve zamanını samimiyetsiz bulabiliriz; fakat her bakımdan olağanüstü bir tasarıyla karşı karşıyayız.

Bu tasarıya yurttaşlarımızın ırk, bölge, inanç, kimlik farkına bakmaksızın ve bir gün önceki yerleşmiş kanaatlerini unutarak tasarıyı bütünüyle kabul ederek irdelemeye başlamalıyız.

Düşüncelerimi yazmaya, Kürt meselesini tanımla başlayayım: Bir korkudan kaynaklanan ve bütün toplumumuzu (milletimizi, halkımızı, memleketlimizi ...) ve yurdumuzu felsefe, bilim, teknoloji, düşünce, ekonomi, kültür, sanat her bakımdan geri bırakan bir sorunun adıdır Kürt meselesi.

Bunun çözümünün temel ayağı demokrasidir. İkinci ayağı da, 30 yıllık savaşın sonuçlarının normalleşmesidir.

Bunun için, meselenin esasında "terör", neden değil sonuçtur. O nedenle kanunun adına "Terörün sona erdirilmesi" ibaresinin eklenmesi doğru değildir. Ancak bu ibarenin kimlerin ağzını kapatmak için yazıldığı açıktır, bu kadar taviz kabul edilebilir. 

Tasarıdaki ikinci gayri tabiilik, cumhurbaşkanı seçimine 40 gün kala çıkarılmakta oluşudur. Ancak samimiyeti test etmeye yeter zamanımız vardır.

Tasarının, Kürt tarafıyla görüşülerek hazırlandığı kanısındayım; tersi söz konusu olamaz. 

Bir anlaşmaya dayalı ise tasarının 2'inci maddesi her şeyi kapsar; değilse hiçbir anlamı olmayan soyut hevesler haline gelir.

Böyle bir anlaşma olup olmadığını bugün İmralı'ya gidenlerin söylediklerinden anlayabileceğiz. Hangi üslup içinde olursa olsun, Öcalan'ın tasarıyı olumlu karşılaması, hiçbir zaman açıklanmayacak bir uzlaşmanın varlığını gösterecektir. Hükümet bu tasarıyı getirdiğine göre bir ret söz konusu olmayacaktır.

Yakın bir gelecekte daha açık biçimde göreceğiz bu tahminlerin ne kadar gerçek olduğunu. Tasarı oyun oynanmayacak kadar önemli ve kapsamlıdır; her şey oyun değilse, bir dönemeç geçilmektedir; hükümeti kutluyorum.