Kanadoğlu'nun söylediği

Başsavcı sayın Kanadoğlu'nun, son Anayasa değişlikliğinin Siirt seçimlerinde uygulanamayacağı sonucuna varan demeci dünkü gazetelerde yayımlandı.

Başsavcı sayın Kanadoğlu'nun, son Anayasa değişlikliğinin Siirt seçimlerinde uygulanamayacağı sonucuna varan demeci dünkü gazetelerde yayımlandı. Birçok AKP'li, Kanadoğlu'nun görüşüne, 'yetkinin Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğu' ve 'Başsavcı'nın siyaset yaptığı' düşüncesiyle karşı çıkmıştır.
Dün, öğleden sonra YSK Başkanı Tufan Algan, Başsavcı'yı ve YSK kararlarını eleştirenleri basın toplantısında cevapladı.
Kanadoğlu'nun dediği açıktır: YSK, Siirt'te 9 Şubat'ta yapılacak seçimin, 3 Kasım genel seçimlerinin devamı olduğuna karar vermiştir. O halde 9 Şubat'ta, seçmen listeleri, oy pusulasındaki parti sırası, aday listeleri, ülke barajı.. değişmeyecek, sadece oy verme tekrarlanacaktır.
Aday listeleri yenilenmeyince de Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 25'inci maddelerinin uygulanması, yani adayların değiştirilmemesi, adaylardan birinin istifası veya vefatı halinde arkadan gelenin, boşalanın yerini alması doğaldır.
Başsavcı Kanadoğlu da bunu söylemekte, YSK'nın kararının uygulanmasını istemektedir.
YSK, Siirt'te "Seçim, yasaya aykırı seçim işlemleri düzeltilmek ve yasaya uyarlı halde yapılmak suretiyle tekrar edilecektir. (...) Geçen süreç içinde yapılan işlemler geçerliliğini korumaktadır. Yeniden yapılacak seçimde bunların tekrarına gerek bulunmamaktadır. Tekrar edilecek seçimde asıl seçimin tüm kuralları uygulanmalı, bunlar değiştirilmemeli, kazanılmış haklar ve eşitlik ilkesi bozulmamalıdır" demiştir. (YSK'nın 3 Aralık 2002 tarihli kararı, Resmi Gazete, 12 Aralık)
Yanlış olan YSK'nın bu kararıdır. Ben bu yanlışlığı dört kez yazdım, yine ısrar ediyorum, Siirt'te 9 Şubat'ta yapılacak seçimi yeni
seçim saymamanın, sayılamayacak kadar mahzuru vardır; bunlardan biri de, aday listelerinin yenilenmemesidir.
Bu kararın sonuç kısmının bir paragrafında, 'Bu seçimde uygulanacak seçim takviminin karar metnine dahil olduğu' yazılıdır. Bu takvim düne kadar Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. Kararları Resmi Gazete'de yayımlanmayan
'takvim' kimin tarafından nasıl uygulanacaktır?
Sözünü ettiğim yanlış karara karşı AKP şikâyette bulunmadı ve 'Takvim nerede?' diye sormadı. O halde sonuçlarına da katlanmalıdır:
Sayın Algan dün, aday listelerinin geçici ilanı ve kesinleşmesi işlemlerini, 'tekrarına gerek bulunmayan işlemlerden' saymadığını ve
23 Ocak tarihine kadar, aday listelerindeki eksikleri partilerin tamamlayabileceğini açıkladı.
'Siirt'te yapılacak seçim, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimin devamı ve tekrarıdır' kuralı doğruysa, -ki yanlıştır- aday listeleri de 'tamamlanmış bir işlem'dir; üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. O halde oy pusulasına yazılmış aday listesi, 'geçici aday listesi' gibi kabul edilemez, sayın Tayyip Erdoğan'ın adaylığı da söz konusu olamaz.
Yok, Siirt'teki seçim 'yeni bir seçim' ise -ki doğrusu budur-, seçmen listeleri askıya çıkarılır, seçime girecek partilerin hangileri olduğu yeniden belirlenir, aday listeleri güncelleşir; Erdoğan da dahil koşulları uyan herkes aday olabilir, baraj da 'o seçimdeki geçerli oy toplamının yüzde 10'u olarak' oy verme günü akşamı hesaplanır.
YSK bir yana bakıp, bazı işlemlerin tekrarını yanlış bulmakta; başını diğer tarafa döndürdüğünde kişiye özel duruma uygun bazı işlemlerin yenilenmesine izin vermektedir.
Özetlersem, Siirt seçimlerini bugünkü karmaşık duruma YSK getirmiştir, sayın Kanadoğlu da kesinleşmiş YSK kararının uygulanmasını istemektedir.