Nihayet belediye sayısı belli oldu

Geçen Mart?ta çıkarılan 5747 sayılı kanunla, büyükşehir belediyelerinin alt belediyeleri, bazı bucaklar, nüfusları iki binin altında olan belde belediyeleri kaldırılmış...

Geçen Mart’ta çıkarılan 5747 sayılı kanunla, büyükşehir belediyelerinin alt belediyeleri, bazı bucaklar, nüfusları iki binin altında olan belde belediyeleri kaldırılmış, büyükşehirlerde yeni ilçeler kurulmuş, İstanbul Eminönü ilçesi Fatih ilçesine bağlanmış, bazı köy ve mahallelerin bağlılıkları değiştirilmişti.
CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, kaldırılan 862 beldeden, “adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açan” ve turizm bölgesi sayılan beldeler yönünden yasanın Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.
Bu karardan sonra Danıştay, kendisine gelen bir başvuruyu incelerken, dava açma süresini de belirledi: Danıştaya dava açma süresi, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı 6.12.2008 tarihinden başlamalıydı.
YSK’da bu karara uydu.
YSK geçen hafta, 862 belde belediyesinden 19’unun “belediye meclisinin kararı ile bağlı oldukları ilçe belediyesine katılma talebinde bulunduklarını”, 7’sinin ise dava açmadığını belirledi.
Bu durumda YSK, dava açmış 836 belediyede seçim yapılacağına karar verdi. (Resmi Gazete, 13 Şubat)
Son kararının yayımlanmasıyla, 29 Mart’ta nerelerde belediye seçimi yapılacağını bilebilir hale geldik. Nedenini ve sonuçlarını tartışmadan, oy verme gününden 43 gün önce de olsa; aşağıdaki listeleri çıkarabildiğime şükrediyorum!
İçişleri Bakanlığı, 2007 yıl sonu itibariyle belediyelerin nüfuslarını ilan etti. Bu açıklamaya göre,
“nüfusumuz ikibinin altında değil” diye dava açan bütün belediyelerin nüfusları bu sayının altındadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nnin (ADNKS) durumu biliniyor ama, 862 beldenin hepsinde bu ölçüde yanlışlık yapılmış mıdır?  
Durumumuz çok tuhaf; sayının “doğrusunu”, sayana sormayıp, mahkemeden öğreniyoruz! 
5747 sayılı yasayla, “tüzel kişilikleri, kaldırılarak köye dönüştürülen, ancak Danıştay ve YSK kararıyla
29 Mart’ta belediye seçimi yapılacak 836 belediyenin, ADNKS‘ya göre 2007 sonu nüfuslarına göre dağılımını, takdiri okuyucularıma bırakarak, aşağıdaki tabloda veriyorum:


1950’den günümüze onikinci yerel yönetim seçimlerinde oy verilecek belediyelerin, türlerine göre aşağıdaki tabloda topladım:


 

Bu tablolardaki sayılarda hata görürsem ya da gösterilirse yazarım.

http://www.radikal.com.tr/9218979218971

YORUMLAR
(1 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

Gazetelerdeki çoğu yazı ve bu yazı - ahmet aksay

Yazarın az sözlü ve çizelgeli bir yazısı.Bir gazete yazısı ama böylesi bir ciddiyet ve titizlik yansıtıyor.Oysa biz genellikle paragraflar halinde bile değil, her satırı bir veya iki cümle olarak, alt alta sıralanmış, yazarının gayet coşkulu ve doğruluğundan/öneminden emin bir eda ile kaleme almış olduğu izlenimini edindiğimiz yazılar okumaya alışkınız.Çok az söz etmiş yazar.Bunlar arasında da en düşündürücü olanı şu:"Durumumuz çok tuhaf, sayının 'doğrusunu' sayana sormayıp, mahkemeden öğreniyoruz!"Bir de seçim yapılacak 836 belediyenin, ADNKS'ye göre 2007 sonu nüfuslarına göre dağılım tablosunu verirken, takdiri okuyucularına bırakmayı yeterli görüp, üstüne söz etmiyor yazar.