Nüfusumuz artmaya devam ediyor

Anadolu Ajansı'nın haberi dünkü gazetelerde yayımlandı, nüfusumuz 72 milyon olmuş. Bu sayılar bildiğimiz sayımın sonucu değil; Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) hesaplarının ve tahminlerinin sonucudur.

Anadolu Ajansı'nın haberi dünkü gazetelerde yayımlandı, nüfusumuz 72 milyon olmuş.
Bu sayılar bildiğimiz sayımın sonucu değil; Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) hesaplarının ve tahminlerinin sonucudur. Gazetelerde gördüğümüz yıllar itibarıyla il nüfusları tablosunu DİE'den Dr. İsmail Ceritli göndermek nezaketini gösterdi, kendisinden öğrendiğime göre, bu tahminlerinin toplanacağı rapor yakında yayımlanacakmış.
DİE'nin son çalışmasındaki verilerden önemli bilgiler çıkarabiliriz. Benim görebildiğim bir-iki sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce 1960 sonrası toplam nüfusumuza bakalım:
Bu sayım yılları arasındaki ortalama yıllık nüfus artış oranları yüzde olarak 2.52, 2.31, 2.36, 1.83'tür.
Son projeksiyona göre, 1990 ile 2000 arasında 1.83 olan artış yüzdesi 2000 ile 2010 arasında ortalama 1.27'ye inecektir. Bu seriyi devam ettirirsek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında nüfusumuzun 85 milyonun biraz üstüne çıkacağını görürüz. 2023 için farklı tahminler de yayımlandığını not olarak yazmalıyım.

Nüfusun coğrafi bölgelere dağılımı da öğreticidir. 1990 sonrasındaki gelişmeleri milyon kişi olarak vereyim:


Nüfusun, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplanmaya devam ettiği görülmektedir. Her 10 kişiden dördü bu üç bölgede oturmaktadır.
Bölgeler itibarıyla, yıllık ortalama nüfus artış yüzdesine bakalım:

Nüfus artış oranının her bölgede azaldığı görülmektedir. Yani genç nüfus ve çocuk oranı azalmaktadır. Karadeniz bölgesindeyse nüfus artmamakta, tersine her yıl binde 4 kadar azalmaktadır. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri göç vermeye devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artış, doğum oranının yüksek olması ve iki kentin (Urfa, Diyarbakır) göç almasıyla ilgilidir.
Kentlerdeki nüfus değişimlerini, verilerin raporunu elde ettiğimizde yazarım.