Partilerin sandık sonuçlarını izlemeleri 

YSK'da veri akışı hızlanıyor. Partiler bu bilgilerle sandık tutanağı arasında fark olup olmadığını zamanında görebilecek hazırlık içinde midir?

Geçen seçimlerde, ilçe ve illerdeki birleştirme tutanağına sandık sonuçlarından farklı sonuçlar yazıldığı çok söylenmişti. Bugünlerde de, benzer hile hazırlıkları içinde bulunulduğu duyulmaktadır.

Sandık, seçim sonucunun ilk oluştuğu yerdir. Sandık başında oluşan sonucun, değişmeden bit tutanağa yazılması ve bu tutanak suretinin parti müşahitlerine teslimi ve sandığın bulunduğu yerin kolayca görülebilir yerine asılması, bugün için de hileye karşı ilk tedbirdir.

Sandık sayımının tutanağa doğru yazılması, bu tutanaktan doğru suret çıkarılması ve bu suretin birden fazla parti müşahidine verilmesi 1950'de konulmuş seçim esaslarının başında gelmekteydi.

Bilginin kaydı, bu kaydın saklanması, istenildiği kadar çoğaltılması ve istenilen yere aynen taşınması tekniği her seçim arasında değişmekle birlikte; bugün de değerini ve önemini korumaktadır.

Sandık ölçekli seçim sonuçları ilk kez, 2011 seçimlerinde siyasal partilerin genel merkezlerinden izlenebilir hale gelmiştir.

2010 yılı Nisan ayında çıkarılan bir kanunla, 298 Kütük Kanununa şu hüküm eklenmişti:

"İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır."

Bu hüküm, sandık tutanaklarının partilerce alınıp saklanmasının önemini azaltmamış, sandık başında bulunan partili üye ve müşahitlerin tutanak suretlerini almaları, içeriğinin Yüksek Seçim Kurulu  (YSK) ekranından açıklanan bilgiyle karşılaştırılması yönteminin geliştirilmesini eskisinden daha önemli hale getirmiştir.

YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ulaşan sandık ölçekli sonuçların, partilerin merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesi ve saklanabilmesine olana sağlayan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) kullanım usul ve esaslarıyla ilgili karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır (Karar No: 242) .

Bu kararda, "Siyasal partilere sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip değildir" kuralı da vardır.  

Bu hüküm açıklamaya muhtaçtır: YSK'nın sunduğu bilgiler geçici de olsa, itiraz konusu olabilmeli ve kanıt olarak kullanılabilmelidir. Kaldı ki, bütün seçim işlemleri şikayet ve itiraza açıktır.  

YSK'nın sunduğu bu bilgilerin, sandık tutanaklarında yazılanlarla en geç bir gün içinde karşılaştırılıp, sonuca ulaşılması muhalefet partilerinin görevidir. Partiler kendi bilgi toplama ve kendilerine sunulan bilgiyle karşılaştırma yöntemini en azından arıyor olmalılar!

Sandıklardan ilçe seçim kurullarına ve oradan YSK'na bilgi akışı gelişti, hızlandı.

Son Yerel Yönetim seçiminde sandıkların kapanmasından sonraki üç saat içinde genel sonuç görülür hale gelmişti. Buna karşın hileli tutanak sözü yayıldı, seçim sonucunu etkilediği havası verildi.

Önümüzdeki seçimde YSK'nın veri akışı daha da hızlanabilir. Partiler sonuç izleme tekniği üzerinde çalışıp, YSK'nın hızına yetişerek, örgütün topladığı verilerle YSK'nın verdiği bilgiler arasında fark olup olmadığını, o akış içinde görebilmelidirler. Böyle bir çalışma var mı bilmiyorum!

Partilerin çalışmalarını izleyen habercilerin okuyuculara bu konuda bilgi vermelerini dilerim.