Seçim sonuçları değişir mi?

Son günlerde gazetelerde, Yargıtay'da bulunan bir dava sonucunda, 3 Kasım 2002 seçimlerinin iptalinin istenebileceği haberleri görülüyor.

Son günlerde gazetelerde, Yargıtay'da bulunan bir dava sonucunda, 3 Kasım 2002 seçimlerinin iptalinin istenebileceği haberleri görülüyor. Ben ilk kez Muharrem Sarıkaya'nın yazısından okumuştum (Sabah, 8 Temmuz):
Olayı özetlemeye çalışayım:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (YCB), seçim öncesinde, DEHAP'ın örgütlenmesinin 298 sayılı yasanın istediği ölçüde gerçekleşmediği, bu nedenle seçime katılmaması gerektiği yolunda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etmiş; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunmuştu.
YSK, DEHAP'ın gönderdiği 'belgelerin sahte olduğuna dair yeterli delil bulunmayışı dolayısıyla' bu partinin seçimlere katılması kararını kaldırmamıştı.
Savcılığın açtığı dava üzerine Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi iki ay önce, haziran ayının son haftasında, 'DEHAP'ın örgütlenmesini tamamlamadığı' yolunda verdiği karardan sonra ilginç yorumlar başladı:
Birçok kişinin, adli tatil sonrasında mahkemenin kararını Yargıtay onaylarsa, YSK'nin, DEHAP'ın oylarının tümünü iptal etmesi gerektiğine inandığı anlaşılıyor! Bu inançta olanlar tahminlerini şu biçimde geliştiriyorlar: DEHAP oyları geçersiz sayıldığında, DYP'nin oyları barajı geçmiş olacak, 550 milletvekilliği AKP, CHP ve DYP arasında yeniden dağıtılacak, Meclis'te yeni bir tablo oluşacaktır.
3 Kasım seçimlerinin sonuçları, YSK'nın 9 Kasım'da verdiği kararla, 10 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve TBMM bu karara göre teşekkül etmiştir.
Bu kararın dayandığı il seçim kurulu tutanaklarından birine, tutanağın düzenlenmesinden sonra (yedi) gün içinde, yasada belirtilenler tarafından,
'Seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle' itiraz edilebilir.
Bu itiraz YSK'ca kabul edilirse, o il seçimleri ve sonuçları iptal edilir ve o ilde seçim yenilenir.
Nitekim Siirt il seçim kurulu tutanağına, 10 Kasım'da AKP genel merkezi itiraz etmiş, YSK da itirazı uygun görerek, 2 Aralık'ta Siirt seçimlerini iptal etmişti.
298 sayılı yasa, YSK'ya, 'seçimlerden sonra' ancak, 'süresi içinde' yapılacak ve 'seçimin sonucuna müessir', 'o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette' itirazları inceleme görevi vermiştir. Bu süre de yedi gündür.
Bu nedenle, 3 Kasım seçimleri sonucu üzerine, 10 ay geçtikten sonra, yapılacak herhangi bir itirazı YSK'nın ele alması ve sonuçların tamamını veya bir kısmını değiştirecek karar vermesi söz konusu olamaz.
Bir veya daha çok milletvekilinin, 30 yaşını doldurmadığı, askerlik hizmetini yapmadığı, kamu hizmetinden yasaklı olduğu, kısıtlılık durumu (...) gibi seçilme yeterliğinin olmadığının anlaşılması veya seçildikten sonra kaybetmesi durumunda, 'milletvekilliğinin düşmesi' Anayasa'da düzenlenmiştir. Hepsinde de Meclis'in kararı gerekir.
Yargıtay, DEHAP'ın seçimlere girmemesi gerektiği yolunda bir karar verirse YSK'nın yapacağı bir işlem yoktur. Böyle bir karar üzerine, seçimlerin ilan edilen sonuçlarının, milli iradeyi yansıtmadığı kanısı kamuoyumuzda genel kabul görürse, konu siyasal özellik kazanacak, siyasal durumu Meclis değerlendirecek, sonuçta, 'seçimlerin yenilenmesine' karar verecek veya vermeyecektir!
Konu karmaşık değil, sadedir.