Siirt'te muhalefet

Her geçen gün, her karşılaştığımız olaydan sonra, Meclis'teki muhalefet partisinin önemini daha iyi anlıyoruz; fakat CHP yerinin gereklerini ihmal ettiği görüşü yaygınlaşıyor.

Her geçen gün, her karşılaştığımız olaydan sonra, Meclis'teki muhalefet partisinin önemini daha iyi anlıyoruz; fakat CHP yerinin gereklerini ihmal ettiği görüşü yaygınlaşıyor. Anamuhalefet partisinin halkın, özellikle fakir ve güçsüzlerin yanında yer almamasının sonuçları her fırsatta ortaya çıkmaktadır.
9 Kasım'daki Siirt seçimleri bir kez daha CHP'nin gereken yerde olmadığını gösterdi. Sayılarla okuyucuyu yorma pahasına, bu yargımı ve gerekçelerini anlatmak istiyorum:
GP (Güven Partisi), HP (Halkçı Parti), SHP, DSP ile kendi içinden çıkan bağımsız adayın oylarını da CHP oylarına katarak ve toplamını 'CHP' olarak adlandırarak değerlendirme yapacağım:
CHP'nin oyu Siirt'te, 1960 öncesinde yüzde 40'ın; 1961 sonrasındaki dört seçimde de yüzde 35'in üzerindeydi. 1983 seçimlerinde HP yüzde 30, 1991'de SHP yüzde 39 oy almıştı. Son üç milletvekili (1995, 1999 ve 2002) genel seçimlerinde CHP oyu yüzde 11'in altına indi. Bu üç seçimde HADEP ve DEHAP'ın aldığı oy yüzdesi sırayla 26, 22 ve 32'dir. Çok açık ki Siirt'te CHP geleneği oyların üçte ikisi HADEP'e gitmiştir. Başka bir deyişle, HADEP'e oy verenlerin, kendi partilerine oy vermediklerinde, ilk gelecekleri parti CHP'dir.
Şimdi pazar günkü seçimlere gelebiliriz:
Bu seçimlerde DEHAP, seçmenlerinden, oy kullanmamalarını istemiştir. 3 Kasım'da yüzde 74 olan katılım oranı, pazar günü yüzde 62'ye düşmüş, geçersiz oy oranı da yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkmıştır. Seçmen sayısı 119 bin, oy veren seçmen sayısı 74 bindir. Bu sayılardan hareketle, Siirt'te pazar günü, 13 ile 17 bin arasında seçmenin, DEHAP'ın boykot kararına katıldığını söyleyebiliriz. Geriye kalan 10 bine yakın DEHAP seçmeni seçimlere katılarak geçerli oy kullanmıştır.
İşte bu 10 bin oyun bir kısmını ve boykota katılanların çoğunluğunun oyunu CHP alabilirdi. 20 binden fazla bu potansiyel oy, CHP'ye gitmemiş, bu kesimden CHP oy alamamıştır. Muhalif seçmenlerin çoğu, Siirt'te kabul gören 'Başbakanı seçelim, sonuçlarından Isparta örneğinde olduğu gibi yararlanalım' görüşüne katılmamış ya da 'boykota katılmadığı anlaşılmasın' diye oyunu geçersiz kullanmıştır.
AKP'nin 3 Kasım'daki oyu 15 bin, ANAP, MHP, DYP, SP ve bağımsızların toplamı 32 bindir. Bu iki oy grubunun toplamı 47 bin eder. Bu hesaba dayanarak, AKP'nin pazar günü DEHAP'dan yaklaşık 8 bin çevresinde oy aldığını söyleyebiliriz.
CHP, DSP, YTP ve ÖDP'nin 3 Kasım'daki oy toplamı 8 bin 200'dür. Oyu 9 bin 100 olduğuna göre, 3 Kasım'da DEHAP'a oy verenlerden sadece 1000 seçmen pazar günü CHP'ye oy vermiştir. ANAP, SP ve benzerlerinden de CHP'nin oy alamadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda gösterdiğimiz gibi Siirt'te, AKP'ye karşı olan ve muhalefetlerini son seçimde de değişik biçimde gösteren 20 binden fazla seçmen vardır. CHP, bu muhalif kesimden oy alamamıştır. Siirt'te iktidara karşı olanlar siyasal tercihlerini CHP'ye oy vererek göstermek yerine, başka yollar aramışlardır.
Eğer CHP halkın istediği ve geleneğine uygun politikaları izleseydi oyu 9 binde kalmaz, 25-30 bine çıkardı. Sayılar çeşitli biçimde yorumlanabilir; 3 Kasım'a göre oylarının 7 bin 480'den, 9 bin 100'e çıkmasını CHP için başarı sayanlar da mutlaka vardır. Yorumlar değişir, gerçek değişmez!