Kelimeler dilimin ucunda!

Ali İhsan Varol, oyunculuk-mankenlikten bozma alâmetifarikayı alâmeti harika bilen (!) sunucuların aksine, "Bu, bir meslektir" diye düşündürecek kalitede yapıyor işini.
Kelimeler dilimin ucunda!

Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biri, sözlü kültürden görsel kültüre sıçramış olmak. Yazılı kültür bizde sindirilmeden aşıldı. Tabii çokça sanıldığı gibi okuma-yazma bilmekten ibaret değil o. Yazılı kültür, okumadan ve (belki daha düşük yoğunlukta) yazmadan duramamak demek. Kelimeleri sevmek, onlarla yaşamak demek…

Daha doğrusu ‘demek-ti’. Bugün elektro-görsel kültüre gark olmuş dünyada kelimeler görüntünün hükmü altında. Artık ‘görünmeden duramayan’ bir insanlık var.

Hayatı boyunca çok az okumuş, hiç günlük tutmamış, belki bir-iki sayfa ‘kompozisyon’u okul yıllarında, o da şansı varsa yazmış çoğunluğumuz için yazının-kitabın (tamamen dışarı atılmasa bile) kıyıya itildiği dünya, ‘nimet’ sayılabilir. Yazıyla irtibatımız şimdilerde 140 karakterden ibaret. Birkaç kelimeyi, imla da gözetmeden yan yana dizip ‘cik-cik’liyoruz o kadar. Evet, hepi-topu birkaç kelime…

Böyle bir dünyada, katılma başvurusu olarak ‘yazı yazma’ şartı koşan bir yarışma, düş gibi gelebilir! Ama değil. Show TV’ye transfer olmuş ‘Kelime Oyunu’nun sunucusu Ali İhsan Varol, ‘cv’ göndermemelerini özellikle belirtiyor yarışmaya katılmak isteyenlere. Üstüne basa basa vurguladığı, kendilerini veya hayatlarını anlatan bir sayfalık yazı kaleme almaları… Adeta şu görsel-elektronik âleme yazınsal-tipografik dünyanın giderek nesli tükenen çocuklarını çağırıyoruz demeye getiriyor.

Bu toplumun fertlerinin günlük hayatta kullandığı ortalama kelime sayısı 400 (Britanya’da 2 bin). Bunu aşmak da sanılanın aksine takdir değil tenkit konusu çoğu zaman. Ağdalı, jargonlu bir dil kullanmakla eleştirilebilirsiniz mesela! Ne o ‘eski-Türkçe’ (Osmanlıca) sözcüklerinize, ne de akademik veya yabancı kökenli terimleri işlerliğe sokmanıza tahammül olur. Düşünürken yolunuza karşıcı çıkan, yıllardır okuduğunuz nice kitaptan yadigâr, o inci tanesi gibi sözcükleri yazıda-konuşmada iptal etmeniz beklenir. Kısacası sizin de 400 kelimeye gerilemeniz istenir.
‘Kelime Oyunu’ böyle yapmıyor! İnadına, ‘ecdad’ın dilinde güller gibi açmış Arapça-Farsça kökenli sözcükler de; cesaretle hem köken olarak, hem de şu küresel çağda doğrudan kullanımı kaçınılmaz yabancı sözcükler de; nihayet hiç çekinmeksizin ‘argo’ diye çoğumuzca sakınılan sözcükler de sahipleniliyor. Üstelik gayet renkli, hareketli ve eğlenceli çerçevede…

Bunda en büyük pay, sunucu Varol’un… Şu ara bir ‘yarışma mezbeleliği’ haline gelmiş ekranlarda oyunculuk-mankenlikten bozma (‘alâmetifarika’yı ‘alâmeti harika’ bilen!) sunucuların aksine o, “Bu, bir meslektir” diye düşündürecek kalitede yapıyor işini. Kusursuz Türkçe hâkimiyetiyle... Onu izlerken çocukluğumun kült bilgi yarışması ‘Bildiklerimiz Gördüklerimiz Duyduklarımız’ı sunan Halit Kıvanç’ı hatırlıyorum.
Şu ara öğrencilerimi de yarışmalarda görmekteyim. Hatta bazısı önceden arayıp esprili, ama derinlerde ‘savunmacı’ olduğu da hissedilen bir dille katılacaklarını bildiriyor. Herhalde yadırgayacağımı düşünüyorlar. Hayır, “Her canlı şöhreti tadacaktır” sözümüzü geliştirirsek, her canlı yarışma da tadacaktır! Katılın katılın da bana sorarsanız, katıldığımıza değsin diyorsanız, ‘Kelime Oyunu’na katılın!..
‘Kelimelerin musikisi’ demek olan şiirle bitirelim! Yazı başlığımızla uyarlıca, Özdemir Asaf’tan:
“Hey benim koca kafam.
Tadlar ağzımın içindedir,
Duramaz.
Sesler kulaklarımın derinliğindedir,
Uçamaz.
Kelimeler dilimin ucundadır,
Kalamaz.”