Siyaset sınavı: Boşlukları doldurunuz!

Bugün Radikal okurları için bir 'siyaset sınavı' hazırladım. Hadi bakalım, çözebilecek misiniz?

Lütfen, aşağıdaki paragraflardaki boşluklara doğru/uygun sözcükleri yerleştiriniz!..

“…..(1)….. yoğun bir kampanyaya girişti. …….(2)……'.. yeniden güçlü bir devlet yapacak, ……(3)….... başta olmak üzere para krallarını dize getirecek, herkese iş ve ekmek sağlayacaktı. Bu, milyonlarca umutsuz insan üzerinde yeni bir umut yarattı. Asıl amacı daha önemliydi. Bunu bir söylevinde şöyle anlatacaktı: “Eski devleti yıkmanın yeterli olmadığını, yeni devletin önceden kurulmuş olması ve elde hazır bir halde bulunması gerektiğini anladık. Bundan sonra yapılacak iş eski devletin son kalıntılarını yok etmekti. Anayasanın sağladığı haklara sahip olunca, doğruluğuna inandığımız yolda devleti yeniden kuracağız.”

“…….(4)……., seçime o zamana kadar görülmemiş bir biçimde hazırlandı. Aynı gün birden fazla yerde konuşabilmesini sağlamak için uçak kiraladılar. Kısa zamanda ‘……………….(5)………………’ sloganı etkili bir propaganda sözü olarak yaygınlaştı. ……(6)….., bu konuşmalarında zaferinden son derece emin görünüyordu.”

“Kararnamenin verdiği yetkiler de kullanılarak muazzam bir seçim kampanyasına girişen ……(7)……, devletin imkânlarını kullanarak yoğun bir propagandaya girişti. Devletin …..(8)…..u her gün nutuklarını yayınladı. Duvarlar ………(9)……… ile süslendi. Buna rağmen ..(10).. Mart seçimlerinde ancak genel oy sayısının yüzde 43,09'unu alabildi.”

“İstediği, Parlamento’nun yetkilerini ona devretmesi idi. Fakat bunun için Parlamento’nun üçte iki çoğunluğuyla Anayasa’nın değiştirilmesi gerekiyordu. Parlamento’nun önüne getirilen kanun teklifi, yasama yetkisini, bütçenin denetimini ve anayasada değişiklikler yapma yetkisini parlamentodan alarak hükümete bırakıyordu. Böylece parlamenter demokrasi sona eriyordu. ……..(11).…., diktatörlüğünü bu kanunun verdiği meşruiyete dayanarak sürdürecekti.”

“Çıkarılan bir kanun, …...(12)…….. iktidarında çok partili demokrasinin sona erdiğini, tek partili totaliter rejimin kurulduğunu ifade ediyordu. …..(13)..…, ‘iş daha bitmemiştir, ancak yeni bir …..(14)….. halkı yetiştirildiği zaman zafere ulaşmış olacaktır’ diyordu.”

“Kısa bir süre sonra ……(15)……. hükümeti tarafından alınmış olan kararlar açıklandı. Bu kararlar gereğince cumhurbaşkanlığı makamı kaldırılıyor, başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor, ….(16)…. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görev ve yetkilerini üzerine alıyordu.”

“……(17)…… iktidarı, basını da kısa zamanda denetim altına almıştı. Her gün günlük gazetelere hangi haberlerin yayınlanacağı bildiriliyor, yazılacak başyazılar hakkında direktifler veriliyordu. Radyo ve …..(18)…… da kısa sürede 
……(19)….. denetimine girdi. …….(20)……nun sağladığı imkânlarla her gün ……(21)…… halkına gerçeklere son derece aykırı bir sürü bilgi yutturuluyor, ……(22)…… da bu bilgileri aynen kabul ediyordu.”

“İlkokul düzeyinden üniversitelere kadar tüm …..(23)…. eğitimi kısa sürede ……(24)….leştirildi. Ders kitapları yeniden yazıldı. Kızlara özellikle ev kadını ve anne olmak üzerine bilgiler veriliyor, ayrıca yoğun bir ……..(25)……. eğitimden geçiriliyorlardı.”

CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ