Siz hangi 'Game of Thrones'u izliyorsunuz?

Belirsiz bir yer ve zamanda geçse de 'Game of Thrones'un insanlık tarihinin hangi kültürel, sosyal ve siyasal evrelerinden kurgusal, imgesel ve de simgesel olarak beslendiği o kadar meçhul değil.
Siz hangi 'Game of Thrones'u izliyorsunuz?

‘Game of Thrones’ 4’üncü sezonuyla döndü. Amerika yayınından bir gün sonra CNBC-e’de izliyoruz.
Malûm, benim çok önemsediğim ve önceki yıl ‘kültürel antropolojisi’ni bol bol yaptığım bir dizi bu.
('Game of Thrones' dersleri - 1 / Okumak için tıklayın...)
('Game of Thrones' dersleri - 2 / Okumak için tıklayın...)
('Game of Thrones' dersleri - 3: Ateşin Kızı/ Buzun Oğlu / Okumak için tıklayın...

Belirsiz bir yer ve zamanda geçse de ‘Game of Thrones’un insanlık tarihinin hangi kültürel, sosyal ve siyasal evrelerinden kurgusal, imgesel ve de simgesel olarak beslendiği o kadar meçhul değil. Ortaçağ Avrupa’sına endeksli bir ‘feodalite fantezisi’ ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

Tabii Avrupa feodalitesini ana eksen alsa da dizi, insanlığın pek çok tarihsel-kültürel evre ve etmeniyle de harmanlanıyor. İzleyeni tarım-öncesi ‘paleolitik’ (‘Taş Çağı’) insanlık halinin yaşamsal pratikleriyle haşir neşir olmaya sürükleyen kesitler de var. Feodalite içinde yavaş yavaş sökün eden, daha doğrusu onun bağrından çıkıp onu tarihin bağrına gömecek, ‘tacir’in kalesi ‘burg’lar; yani bir ‘burjuva yeni hayat’ın içinde filizlendiği ‘özgür şehir’lerin ipuçları da var. Ve ayrıca, geriye doğru, feodalite-öncesi, köleci Roma İlk Çağ’ı ile çağrışımlı/titreşimli bölümler de var.

Fakat ‘Game of Thrones’ bu sene memleketime hayli talihsiz bir zamanda intikal etti. Öyle ki bu siyasi kavga (savaş) ‘fantezi’sine kendimizi bırakabilecek ruh hali içinde değiliz pek… Tam tersi, biz kendi ‘Game of Thrones’umuz içinde savrulmadayız. Dizideki dünya, bizim için bir ‘hayal’ olmaktan çok adeta ‘hayat’ın kendisi!..

Ekrandaki ‘Taht Oyunları’nda Lannister’ler, Baratheon’lar, Targaryen’ler, Stark’lar, Tyrell’ler ve başka soylu aileler (lordluklar) arasındaki amansız mücadele; bunların birbiriyle ittifakı, sonra ihtilafı, ihaneti, entrikaları; birbirlerinin ‘inine girmeleri’ veya kendilerine gelebilecek tehditleri önleme yolunda hasımlarının ‘kökünü kazıma’ girişimleriyle bu sezon da gırla gidecek gibi görünüyor.

Memleketimde de benzeri ‘Taht Oyunları’, dehşetengiz biçimde aylardır gösterimde!.. İzliyoruz: Önceki ‘sezon’larda birbiriyle ittifak içinde ‘Laikos’lara karşı amansız bir savaş yürüten ‘Akpos’larla ‘Gulenos’lar şimdi kendi aralarında kıyasıya bir kavgaya tutuşmuş durumda. ‘Taht oyunu’ndaki bu yeni safha, ‘Laikos’ üyelerinin ve şövalyelerinin hanidir süren mahpusluklarının son bulmasına dahi yol açtı. ‘Akpos’lar, ‘Gulenos’larla işbirliği içinde hanidir zindanda tuttukları pek çok ‘Laikos’u serbest bıraktı.

Öte yandan ‘Taht Oyunları’nda belirleyici diğer iki aile, ‘Turkikos’lar ve ‘Kurdikos’lar da kartların bu şekilde yeniden karılması karşısında ister istemez yeni angajmanlar geliştirme durumunda kaldılar. ‘Akpos’ların silah, mühimmat ve lojistik üstünlüğü karşısında ‘Laikos’lar, ‘Turkikos’larla ittifak arayışında. Tabii bunda ‘Gulenos’ların her iki aileyle dirsek teması içine girmesinin de önemli rol oynadığına dair emareler var.

‘Kurdikos’ ailesi de ‘Taht’ için beliren bu yeni mücadelede kendi çıkarları doğrultusunda stratejik arayışlar içinde. Onların uzun zamandır, ta ‘Laikos’ların ‘Taht’ta olduğu dönemden beri, sonrasında ‘Akpos-Gulenos’ ittifakının hükümranlığında da mahpusluğu süren lordları, şimdi yeni şekillenen ‘Oyun’da bir yandan ‘Akpos’ hanedanıyla diyalog ve yakınlığa özen gösteriyor ama temkini de elden bırakmıyor. 

Ve ‘Taht’a yeni bir ‘Kral’ın oturmasının yaklaştığı şu günlerde her şey çok karışık, ortalık toz-duman… Akpos’ lordu, maiyetindeki asker, silahşör, kalemşör ve şövalye miktarındaki belirgin üstünlükle tahta oturdu oturacak havada. ‘Laikos’, ‘Turkikos’ ve ‘Gulenos’ aileleri bunu önleme derdinde. Gelgelelim kendi aileleri içinden mutabakatla öne çıkartıp tahtı ‘Akpos’lara kaptırmayacak bir güçlü aday bulmakta da zorlanıyorlar.

Sonuçta ‘Taht’ın kaderi, ‘Kurdikos’ların elinde görünüyor. Onların kimle ittifak yapacağı gidişatı belirleyecek gibi. ‘Akpos’lar harıl harıl ‘Kurdikos’ları kendi yanına çekmeye çalışmakta. Tabii izlerken fark ediyoruz ki ‘Kurdikos’lar da bu destek karşılığında ‘Irmak-Ötesi’nin kendi idarelerinde olmasını şart koşmaya fazlasıyla hevesli…

İşte böyle! Sizce hangi ‘Game of Thrones’ daha heyecanlı, yürek hoplatıcı, insanın kanını dondurucu?! Ekrandaki mi, hayattaki mi? Hangisini izlemeyi tercih edersiniz?..