AKP'li danışman ve kadın ruhu

Erdoğan'ın danışmanı Erol Olçak'ın kadınları aşağılayıcı ifadelerini Hitler de kullanmış.

Muhafazakâr sağın politikacıları hep aynı şeyi söyler dururlar: "Solcular (bunların içinde CHP'den Marksist sola kadar herkes tıkılıdır) halkı anlamıyor. Halkı bilmiyor. Zaten hepsi de beceriksizdir. Üç kazı güdemez bunlar."
Başbakan Erdoğan, Erzurum'da kalabalığı görünce moral buldu ve şahlandı: "Haydi halka gidelim deyince korkuyorlar. Halkı tanımaz bunlar, halktan korkarlar" demeye gelen sözler söyledi.
Politikacı dediğin elbette halkı bilmeli, tanımalı, anlamalıdır. Kendisi halkı tanımıyorsa, halkı tanıyan danışmanlar tutmalıdır. Danışman dediğin başka ne işe yarar ki?
Örneğin AKP'nin reklam kampanyalarını yöneten ve Başbakan Erdoğan'a çok yakın bir isim olduğu söylenen Erol Olçak gibi danışmanlar halkı tanır ve tanıtır. AKP'nin yedi yıldır medya iletişimini yürüten Olçak, geçenlerde Medyatik adlı dergiye konuşmuş ve şunları söylemiş: "Kitlelerin ve kadınların davranışları ortaktır. Şunun gibi, kadınlara her gün iltifat etseniz, her gün isterler. Topluma her gün bir şey verirseniz, her gün isterler. Kadınlar yoktan anlamaz, kitleler de yoktan anlamaz!"
Bu sözleri okuyunca kendi kendime sordum, "Allah Allah, bu sözler hiç de yabancı değil, nereden işittim acaba?"
Biraz araştırınca nerede okuduğumu buldum. Başka bir propaganda uzmanı yıllar önce şunları yazmış:
"Halkın büyük çoğunluğu ruh ve tavır bakımından son derece kadına benzer, onun için de akıl ve düşünceden daha çok hisleriyle hareket eder.
Hisleriyle edindiği izlenim, karmaşık değil, çok basit ve sınırlıdır, birtakım nüanslar yoktur, sadece aşk veya nefret için, hak veya haktan imtina için, doğru veya yalan için, olumlu veya olumsuz bir nosyonu vardır."
Aynı yazar devam ediyor: "Kadın, soyut görüşlere karşı nasıl daha duyarlı ise, bir bütün oluşturan tavırlara karşı nasıl tarifsiz bir tutkunluk gösterirse, kuvvetliye ram olup zayıfa nasıl hükmederse; kitleler de onun gibi tahakküm edeni, yalvaranı tercih eder ve başka doktrinlerin hiçbirine yer vermeyen bir doktrinle kendini emniyette hisseder, bu doktrini serbest müsamahaya tercih eder."
Kitleleri kadına benzeten ve bundan bir propaganda doktrini çıkaran bu kişi Hitler'dir. Bunları yazdığı yer de ünlü 'Kavgam' adlı kitabıdır!
Ben kadın ruhu konusunda uzman filan değilim. Fakat AKP liderine danışmanlık yapan sayın Olçak'ın söyledikleri beni rahatsız etti. Özellikle de Anneler Günü nedeniyle kadınları öve öve bitiremediğimiz şu sıralarda. Fakat AKP danışmanı olan sayın Olçak sadece kadınları aşağılamakla kalmıyor, 'Kitleler kadınlara benzer' diyerek bu aşağılamaya evrensel bir nitelik kazandırıyor!
Bu aşağılanmalara rağmen kitleler gidip AKP'ye oy verirse hiç şaşmayın. Kitle ruhundan anlayan danışmanlar sayesindedir! Şu solculara gelince, neden anlıyorlar ki kadın ve kitle ruhundan anlasınlar?