Araplara örnek olmak!

Son seçimden beri dış basında yinelenip duran temenni ile öngörü </br>karışımı bir şey var: Türkiye, geçen seçimde çıkan sonuçların da gösterdiği gibi...

Son seçimden beri dış basında yinelenip duran temenni ile öngörü
karışımı bir şey var: Türkiye, geçen seçimde çıkan sonuçların da gösterdiği gibi 'ılımlı İslam' ülkesidir, bu niteliğiyle İslam ülkelerine (özellikle de Arap ülkelerine) örnek olması beklenebilir!
Çok yazıldı çizildi, "Türk halkı elbette Müslümandır, ama buna bakarak devletin laik karakterini göz ardı etmek doğru olmaz" dendi. Türkiye laik kimliği açısından diğer İslam ülkelerinden, özellikle de Arap ülkelerinden ayrılmaktadır (Tunus ve Suriye bir ölçüde istisna olabilir). Bu özelliği ile Arap ülkeleri için örnek oluşturması zor gözüküyor.
Fakat, sadece laiklik değil ki! Türkiye'nin laikleşme serüveninin arkasında yüzyıllardır gelişip duran bir çağdaşlaşma serüveni vardır. Bu süreci anlamadan, ne son seçimi değerlendirebiliriz ne de demokratikleşmenin dinamiklerini anlayabiliriz.
Türk modernleşmesinin Atatürk'ten de eskiye dayanan bir tarihi vardır. Osmanlı ve Türkiye (Arapların tersinde) hiçbir zaman sömürge olmadı. Kendi kendini yönetti. Askeri ve sivil, kendi bürokrasisi oldu.
Batı tarzı okullar, yasalar, kurumlar 1800'lerin başından beri yerleşmeye ve gelişmeye başladı.
Hangi Arap ülkesinde bu özellikleri bulabilirsiniz? (Bir dereceye kadar belki Mısır'da bazı erken modernleşme belirtileri görüldü.)
Türkiye modernleşmesini hiçbir komplekse kapılmadan 'Batılılaşma' biçiminde algıladı ve uyguladı. Bu konuda komplekse kapılmaması,
tarihi boyunca hep özgür kalmış olmanın verdiği özgüvenin sonucudur. Araplar ise, hem modernleşmeden yana tavır koydular hem de Batı karşıtı olmayı ilke edindiler. Batı'ya karşı Türklerin gösterdiği 'kabul'ü gösteremediler. Bizde Ziya Gökalp'in de savunduğu, "Batı'nın tekniğini alırız, ama kültürünü asla!" diye özetlenebilecek bir
tutumu benimsediler. Böyle olunca demokrasinin kurulmasında ve gelişmesinde sorunlarla karşılaştılar.
Tabii ki zaman değişiyor, Arap ülkelerinin pek çoğunda (henüz cenin aşamasında da olsa) demokratikleşme eğilimleri ve girişimleri gözleniyor. Fakat Türkiye ile bu ülkeler arsındaki farklılıklar o kadar çok ki, bizim onlara bir model oluşturmamız görünebilir bir gelecekte pek söz konusu olamaz sanırım.
Arap ülkelerinin pek çoğunun uzun süre Türk egemenliği altında kalması da böyle bir 'model olma' olasılığını azaltıyor. Ders kitaplarında çocuklarına "Türkler bizim ülkemizi işgal etti, bizi sömürdü, onun için böyle geri kaldık" diye tarih dersi veren bu ülkelerin bizi örnek almak isteyeceğini hiç sanmıyorum.
AB kapısında tam üyelik görüşmeleri yapan bir Türkiye, Araplara hem çok uzak gelecektir hem de Batı'nın ve Siyonist güçlerin tehlikeli bir ajanı gibi gözükecektir.
Bütün bu tutumların değişmesi elbette mümkündür. Şu anda değişim oluyor aslında. Ama uzun yıllar alacak bir süreçtir bu!