Bir kez delsek ne olur?

Ne kadar gerilim yaratıldı. Anayasa değişikliği paketinin oylanması elbette...

Ne kadar gerilim yaratıldı. Anayasa değişikliği paketinin oylanması elbette önemlidir, tartışılmalıdır. Ama böyle değil!
Örneğin Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın şu sözleri: “Bu paketin içeriğini okuduktan sonra, paketin ülkeye neler kazandıracağını gördükten sonra bu pakete ‘hayır!’ diyenlerin ya aklından zoru vardır, ya da vatan sevgisiyle ilgili bir sıkıntıları vardır!”
Pes doğrusu!
AKP değil miydi kendisini ‘muhafazakâr liberal’ ilan eden?
Bu nasıl liberalizm ki, kendisi gibi düşünmeyenlerin vatan haini olduğunu söyler?
Bu zihniyet değil mi bu ülkede ‘Vatan Cephesi’ ve ‘MC’ türü baskıcı yöntemleri uygulamaya sokan?
Liberalizm elbette demokrasinin temel felsefesini oluşturur. Ama ‘benim gibi düşünmeyenler vatan hainidir’ anlayışının demokrasi ile bir ilişkisi olamaz.
Yürütme organının yargı tarafından denetlenmesini yadırgayanlar buna dikkat
etseler iyi olur: Bizim liberallerimizin bir kısmı açıkça şeriatı savunur, bir kısmı kendi gibi düşünmeyenlerin yargılanmasını ister, bir kısmı da ekonomide liberalizmi benimser ama siyasette, toplum yaşamında, felsefede ve dinde liberalizme kökten karşıdır.
‘Anayasa değişim paketine hayır diyeceklerin ya aklından zoru vardır, ya da vatansever değillerdir’ diyerek tarihe not düşen sayın Egemen Bağış’ın görevi, AB ile ilişkilerde müzakereleri yürütmek.
Yarın AB müzakerelerini yürüttüğü kişiler Egemen Bağış’ın sözlerinden hareketle bizim demokrasi anlayışımızı sorgularsa hiç şaşmayalım!
Referandum kavgasına bakıp da Türkiye’yi yönetenlerin hukuka saygılı olduklarını sanmak yanıltıcı olur! Ne bu iktidar, ne de daha öncekiler
hukuka en ufak bir saygı gösterdiler. Hukuk, çoğu için, ülkeyi keyfi biçimde
yönetmelerini engelleyecek bir tuzaktan başka bir şey değildi.
Bunun en acı örneklerinden birisi Demirel’dir. Başbakan olduğu süre boyunca, Demirel, Anayasa Mahkemesi’nden, Danıştay’dan, Yargıtay’dan yakındı durdu.
Cumhurbaşkanı olunca ve daha sonraki dönemde bu kurumların demokrasi açısından gerekli olduğunu kabul etti!
Demirel’de hiç olmazsa deneyimlerinden ders çıkaracak zekâ ve bu dersleri kamuoyuyla paylaşacak erdem vardı!
“Anayasa’yı bir kez delmekten ne çıkar” diyen, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan Turgut Özal’ın memleketidir Türkiye!
Bu kafayla gidersek, Anayasayı değiştirsek ne olur, değiştirmesek
ne olur?