Bu bize ders olsun!

1968 öğrenci olayları neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Avrupa'da ve...

1968 öğrenci olayları neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Avrupa’da ve Amerika’da birkaç yıl içinde denetim altına alındı, düzen için ciddi bir
tehdit ve tehlike olmaktan çıktı. Bizde ise tersi oldu, öğrenci eylemleri büyüdü, yayıldı, uzun yıllar şiddete de başvurarak yıkıcı bir rol oynadı. Ve ülkeyi 12 Eylül’e kadar getirdi.
Bu olayları denetlemede Batı’nın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Neden?
Belki de Batı’nın başarısının sırrı bir ölçüde ‘kooptasyon’ mekanizmasının işleyişindedir. ‘Kooptasyon’ bir kurula yeni gireceklerin o kurulun mevcut
üyelerinin oylarıyla belirlenmesi demektir. Bir kurulun kendi iç işleyişiyle temsil yeteneğinin genişletilmesi sonucunu doğurur.
1968’den sonra Batı’da, üniversite yönetiminde öğrencilere temsil olanağı tanındı. Öğrencilerin isteklerine daha olumlu yanıtlar verilir oldu. Öğrencilerin dinamizminden yararlanıldı, iş olanakları genişletildi.
Bizde ise öğrenci hareketleri olumsuz bir bakışla ve Osmanlı’dan kalma ‘tenkil’ mantığı ile değerlendirildi. Sonuç olarak bu hareketler Batı’da düzeni güçlendirirken, bizde şiddete, çöküşe ve askeri darbeye giden yolu açtı!
Benzer bir durum ABD’de baş gösteren zenci hareketlerinde ortaya çıktı. 1950’lerde bir tarafta ‘Yurttaş Hakları’ hareketi, diğer yanda şiddet yanlısı hareketler (‘Kara Panterler’) ve ayrılıkçılar, Amerika’yı çözülemeyecekmiş gibi gözüken sorunlarla baş başa bırakmıştı.
Fakat Amerika bu sorunun üstesinden geldi. Zenci lider Martin Luther King’in öldürülmesine rağmen!
Sihirli bir formül yok! Gene kooptasyon süreci işletildi. Zencilere pozitif ayrımcılık uygulandı, bürokrasinin ve üniversitelerin, hatta ordunun kapıları açıldı. Bir zenci Genelkurmay Başkanı oldu.
Üniversitelerde Afrika çalışmaları bölümleri kuruldu.
Ve sonunda bir zenci ABD Başkanı seçildi!
Barak Obama başarılı olur mu, olamaz mı, o ayrı mesele.
Fakat, Obama’nın seçilmesiyle Amerikan siyasal sistemi büyük bir iş başarmıştır, buna kuşku yok!
20-30 yıl önce bunu kimse hayal bile edemezdi!
Bütün bu olup bitenlerden bizim çıkaracağımız bazı dersler yok mudur dersiniz?