Etme bulma dünyası

Cinsellik elbette çok önemlidir. Her ülkede, her kültürde, erkek için de, kadın için de önemlidir. Filmlerin, romanların başlıca konusudur cinsellik.

Cinsellik elbette çok önemlidir. Her ülkede, her kültürde, erkek için de, kadın için de önemlidir. Filmlerin, romanların başlıca konusudur cinsellik. Kişiliklerimiz cinsellik çevresinde belirlenir. Moral değerlerin en önemlisi cinsel davranışla ilgilidir. Dinlerin en temel konusu cinselliğin düzenlenmesi ve denetlenmesidir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar soruyordu: "Dünyanın mihveri kadın mıdır, para mıdır?" El cevap: Hangisi yoksa o önemlidir.
Bu soruyu şöyle de sorabilirsiniz:
Cinsellik uğruna mı daha çok insan öldürülüyor, yoksa para için mi?
Bunun yanıtı da, ülkesine, sosyal sınıfına, kültürüne göre değişecektir.
Fakat değişmeyen bir şey şudur sanırım: İnsanların ülkesi, eğitim düzeyi, cinsiyeti ne olursa olsun, cinsel konulara büyük önem verirler.
Fakat bazı ülkelerde ve kültürlerde bu önem çok fazla öncelik kazanıyor. Özellikle de İslam ülkelerinde cinsellik konusunun çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Bu ülkelerde cinsellik âdeta bir saplantıya dönüşüyor.
Türban, çarşaf, burka.. gibi kadının örtünmesi tartışmaları hemen her İslam toplumunun başlıca konusu. Bu tartışmaların gerisinde yatan motif çok açık: Cinselliğin sınırları nereden geçer! İslam ülkelerinden giden göçmenler nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri de kendilerini bu tartışmaların içinde buluverdi.
Bazen cinsel sınırlamalar konusu şaşırtıcı sonuçlara da yol açıyor. Taliban döneminde kadınlara erkek doktorlar ancak bir perdenin arkasından ve dokunmadan bakabilirdi!
Bu konularda en radikal olanlardan birisi İran Cumhurbaşkanı Sn. Ahmedinecad. Başa geldiğinden beri kadınların ve erkeklerin giyimi konusunda çok titiz. Din polisi kadınların peşinde koşturup duruyor: "Senin perçemin beş santim dışarı taşmış. Utanmıyor musun? Haydi doğru karakola."
Aynı şey geçenlerde Ahmedinecad'ın başına geldi. İlkokulda öğretmeni olan yaşlı bir kadının elini öptü ve kıyamet koptu. Ahmedinecad'dan daha tutucu olanlar bağırmaya başladı: "Sen nasıl bir kadının elini öpersin?"
"Aman efendim, kadın hem yaşlı, hem de elinde eldiven var!"
"Olsun öpemezsin!"
Ne dersiniz, etme bulma dünyası. Ahmedinecad, kadınlara çektirdiğini bulduğu için, öğretmen hanıma da böyle bir öğrenci yetiştirdiği için, ettiğini bulmuş diyorum.
Fakat şurası muhakkak ki İran erkekleri dünyanın en çabuk tahrik olan erkekleri. Geçen gün İran Dışişleri Bakanı resmi bir yemeği terk edip gitti. Gerekçesi, keman çalan kadının yırtmacıymış. O yırtmacı sayın bakandan başka kimse fark etmemiş olmalı ki başka kimse yemekten kalkmadı.
Dün basına yansıyan son haber Suudi Arabistan'dan geldi. Arabistan'da kadınların araba kullanması yasaktır. Habere göre Suudi kadınları şoförleri getirip götürürmüş. Bu arada şoförlerle kadınlar arasında yakınlık doğar ve kadınlar kocalarını aldatırmış!
Ne diyelim, yağmurdan kaçarken doluya tutulma dünyası.
Ya da etme bulma dünyası.