Halkımız bağnaz mıdır, değil midir?

'Türkiye'de taassup (aşırı tutuculuk, bağnazlık) olmaz" dedi geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı. Kendisi saygıdeğer bir kişidir, bu konuları da elbette bilir. Ama gene de bu konuda yanılıyor olamaz mı, diye düşünmeden edemedim.

'Türkiye'de taassup (aşırı tutuculuk, bağnazlık) olmaz" dedi geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı. Kendisi saygıdeğer bir kişidir, bu konuları da elbette bilir. Ama gene de bu konuda yanılıyor olamaz mı, diye düşünmeden edemedim.
Diyanet İşleri Başkanı'nın bu çıkışı elbette 'mahalle baskısı', 'Malezya mı oluruz, yoksa İran mı?' tartışmalarıyla ilgiliydi. Şu anda ülkemizde iki tez çatışıyor: 'Pekâlâ Malezya olabiliriz' diyenler bir
tarafta, 'Hayır olmayız diyenler' karşı safta.
Her iki tarafın da kendince haklı argümanları var.
Önce 'Türkiye'de bağnazlık egemen olamaz' diyenlere sormalıyız: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hrant Dink cinayeti, rahip cinayeti, misyoner cinayetleri bizim ülkemizde işlenmedi mi?
Kahramanmaraş, Sivas, Çorum.. kırımlarına bu ülkede tanıklık etmedik mi?
Uğur Mumcu'dan Ahmet Taner'e uzanan bir dizi adın cinayetini bağnazlar işlemedi mi?
Aczmendiler, El Kaide militanları bu topraklarda yeşermedi mi?
Hizbullah'ın mezar evlerini ne çabuk unuttuk?
'İyi de, bunlar tekil olaylardı' demeyin. Bu olayların bazıları kitleseldi. Sivas'ta adam yakarken otelin karşısından manzarayı izleyenler, Maraş'ta komşularının gırtlağını kesenler...
'Onlar eskidendi' diyenler olabilir. Ama öyle değil işte. Eskide kalmadı. Hrant Dink cinayetine bakın.
İzmir ve Erzurum Baro Başkanları, bu cinayeti öven Türüt'ün şarkısına destek verdiler! Binlerce avukat adına konuşarak!
Ne zaman Dink cinayetinin duruşması olsa, mahkeme kapısı sanıkları destekleyenlerin gösterisine sahne oluyor. Ne zaman 2 Temmuz gelse, dinci
gazeteler Sivas yangınına kılıf arıyor.
Güzel vatanımızda bağnazların sağlam bir dayanağı var. Bundan kuşku duymuyorum.
Fakat bu durum bağnazların başarıya ulaşacağı, Türkiye'yi İran'a veya Malezya'ya çevirebileceği anlamına gelir mi?
İç ve dış faktörlerin rol oynadığı böyle bir konuda kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat, Türkiye'yi Malezya veya İran'a çevirmek isteyenlerin karşılaşacağı çetin engeller var.
Her şeyden önce Türkiye'nin 100 yıla yaklaşan laiklik deneyimi ve bu deneyim içinde oluşmuş kurumları ve kitleleri var. AB ile yakın ilişkileri var.
Ben, 'Türk halkı bağnaz olmaz' diyenlerin de, 'Türkler bağnazdır, demokrasiyi hazmedemez' diyenlerin de yanılmış olabileceklerini düşünüyorum. Halkımız içinde bağnaz olanlar da vardır, özgür ve demokratik olanlar da.
Her iki taraf için de örnek göstermek, farklı iddialar ileri sürmek kabil. 'Türkiye, İran mı olur, Malezya mı' diye tartışıp durmanın da pek fazla bir yararı olmaz. Türkiye'de dincilerin eline geçse de Malezya veya İran gibi değil, kendisi gibi dinci bir devlet olacaktır.
Bu da yeteri kadar kötü olur sanırım.