'Hepimiz Kürt'üz!'

Öteden beri alıştığımız bir şey vardı: İnsanlar birbirlerinin etnik kökeniyle pek ilgilenmezler, daha çok dini tercihleriyle ilgilenirlerdi.

Öteden beri alıştığımız bir şey vardı: İnsanlar birbirlerinin etnik kökeniyle pek ilgilenmezler, daha çok dini tercihleriyle ilgilenirlerdi. Mahalle çevresinde olsun, iş otamında olsun, Kürt, Laz, Boşnak, Abhaza, Çerkez, Arnavut.. olmanızın pek bir önemi yoktu. İnsanlar çoğu kez merak edip sormazlardı bile. Merak edip sorsalar da üzerinde durmazlardı.
Bu alışkanlık, çok sayıda etnik kümelerden oluşan bir toplumda yaşamaktan kaynaklanıyor olmalı. Osmanlı'nın, hatta ondan da öteye giden tarihsel sürecin bıraktığı bir miras olmalı bu. Anadolu'nun bir 'köprü' oluşunun sonucudur. Binlerce yıl bu köprüden yüzlerce kavim gelip geçmiş. Konmuşlar göçmüşler. Onlardan artakalanı 'biz' olmuşuz.
Nitekim Türkiye'de sokağa çıkıp şöyle bir bakın, birbirine benzeyen insan bulmakta zorluk çekersiniz!
'Türklük', bir etnik veya ırksal kategori olmaktan çok, kültürel bir kategoridir.
Bu haliyle, çok farklı etnik kümeleri rahatlıkla içinde barındırabilir.
Fakat son günlerde 'Türk' olmayı dışlatıcı bir etnik tanıma indirgemek isteyenler var. Modası çoktan geçmiş bir ırkçı anlayışla birlikte. Hrant Dink cinayetine benzer olaylarda karşımıza çıkan bir tutum bu.
'Hepimiz Hrant Dink'iz!' diye slogan atanlar bu sakatlığın farkındaydı. 'Türk' olmayı ırkçı bir anlayışa bağlamanın doğuracağı sakıncaları biliyorlardı.
Hrant Dink'e veya Ahmet Türk'e 'Sen yasal olarak Türksün' demek yetmez. Bu insanların kültürlerinin en az 'Türk kültürü' kadar saygıya değer olduğunu kabul etmemiz ve bunu göstermemiz gerekir. Kültürlerarası bir geçişkenlik olmalıdır. 'Hepimiz Hrant Dink'iz' diyenlerin asıl söylemek istediği buydu sanırım.
Aynı mantıkla, Kürt kökenli vatandaşlarmızın 'Biz Türk vatandaşıyız!' demesini istiyorsak, Kürt olmayan vatandaşlarımızın da hep bir ağızdan, 'Hepimiz Kürt'üz!' diye haykırabilmesi gerekir! Ancak böyle bir geçişkenlik sağlanabilirse ortak bir noktada buluşmak mümkün olabilir.
Fakat bu iş o kadar kolay değil. Geçen gün bir tanıdığıma rastladım yolda, "Sol bir örgütün düzenlediği mitinge katıldım" dedi. "'Hepimiz PKK'lıyız' diye slogan atmaya başladılar, mitingi terk ettim!"
Her zaman hepimiz her şey olamıyoruz işte!
Kürt vatandaşlarımızın 'Hepimiz Türk'üz' diye bağırmasını isteyen Türkler 'Hepimiz Kürt'üz' diyebilmelidir. Ama 'Hepimiz PKK'lıyız' demek, her şeyi tersinden okumaktan başka bir şey olmaz.
AKP'nin beyin takımından olan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "Ben de Kürt kökenli Türk'üm" demiş, "PKK, Kürtleri temsil edemez!"
Bilimde, sanatta, ticarette, siyasette.. önemli işler başarmış, toplumda sivrilmiş nice Kürt kökenli vatandaşımız var. Mehmet Şimşek'in sözlerinin arkasında dursalar, bir bildiri yayımlayıp şiddete 'Dur!' deseler, 'Sorunlarımız var, ama bunları barışçı yollarla çözelim, şiddet hiçbir sorunu çözmüyor, daha da kötü yapıyor' deseler, nasıl olurdu?
Bence denemeye değer!