'Kanun benim!' diyen bir Başbakan

'Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarını birinci haber olarak veren gazetelere ve televizyonlara şaşıyorum doğrusu.

‘Başbakan Erdoğan’ın konuşmalarını birinci haber olarak veren gazetelere ve televizyonlara şaşıyorum doğrusu. Sn. Erdoğan hep aynı şeyleri söyleyip duruyor! Sıkıcı.
Hele bir konusu var ki onsuz edemiyor: Yargıya saldırı!
Bir yargı kararını otuz dört kez uygulamadığını söylüyor övünçle! Yarın suçlular kalkar da “Başbakan bile yasalara uymuyor, biz neden uyalım,” derse ne yanıt vereceğiz?
Başbakan’ın yanıtı hazır: “Ben buraya seçime geldim. Milli iradeyi, ulusal egemenliği ben temsil ediyorum, yargı organları değil,” diyor.
Öyle mi gerçekten? İktidarı ele geçiren her istediğini yapabilir mi?
Elbette yapamaz!
Hem hukuk kuralları, hem de yasalar buna engeldir.
Yürürlükteki Anayasa’nın 6’ncı maddesine göre “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Türk milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”
Görüldüğü gibi Anayasamız egemenlik yetkisini bir tek organa veya kişiye vermemektedir. Çeşitli organlar eliyle egemenliğin kullanılacağını söylemektedir. Anayasa’da açıkça belirtilmese de bu organlar arasında yargı kurumlarının bulunduğuna kuşku yoktur. Gene Anayasada belirtilmese de yürütme organı da bu kurumlar arasındadır. Egemenlik bölüşülerek kullanılmaktadır.
Anayasa’mız, “Millet, egemenliği, seçilmiş bir organ eliyle kullanır ,” demiyor. Lafzi bir yorumla, birden fazla kurum eliyle kullanılacağını belirtiyor. Başbakan Erdoğan’ın Anayasanın açık hükmüne karşın sadece yürütme organını
egemenliğin temsilcisi sayması, yasama organını ise yetkisiz görmesi, Anayasanın metnine de ruhuna da aykırıdır. Başbakan’ın Anayasa’yı anlayışı otoriter zihniyetinin bir yansımasıdır. Bu zihniyet yerinde durdukça Anayasa’yı nasıl değiştirirsek değiştirelim, demokratik bir açılım zor gözüküyor.