Manevi kalkınma!

Bu kadar suç nasıl işlenir? Adamın hırsızlıktan tam 244 sabıkası varmış! Yakalanmadığı soygunlarla birlikte binlerce 'iş' yapmıştır! Ama bizim adliyemiz de elinden gelen katkıyı sağlamış olmalı.

Bu kadar suç nasıl işlenir? Adamın hırsızlıktan tam 244 sabıkası varmış! Yakalanmadığı soygunlarla birlikte binlerce 'iş' yapmıştır! Ama bizim adliyemiz de elinden gelen katkıyı sağlamış olmalı. Adam 15 gün önce cezaevinden çıkmış, beş yeri daha soymuş, yakalanmış ve hemen serbest bırakılmış!
Nasıl oluyor, anlamak zor! Bu adam her bir hırsızlık için altı ay yatsa, 122 yıl hapis yatması gerekirdi. Nasıl olur da elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşır, bizim hukuk sisteminin bir özelliği olmalı. Belki de bu gidişle mesleğinde bu kadar sebatkâr olduğu için bu hırsızı ödüllendirmemiz bile gerekecektir!
Yüzlerce sabıkası olan hırsızların aramızda dolaşmasının nedeni belki de hapishanelerin çok fazla dolu olmasıdır, diye düşünüyorum. Kader kurbanı hırsızları ve katilleri sokağa döken 'Rahşan affı'nın gizli gerekçesinin bu olduğu söylenir: Hapishaneler çok dolduğu ve yeni mahkûmları koyacak yer kalmadığı için af çıkarıldığını ileri sürenler oldu. Doğru muydu, bilmiyorum. Fakat öyle olsa bile hapishaneler tekrar hızla dolmuş olmalı...
'Neden?' diyen meraklılara verilecek yanıt ortada: Bir sene içinde mala ve şahsa karşı işlenen suçlar yüzde 60 artmış! Daha önce yapılan açıklamalarda bu oranın İstanbul'da yüzde 100'ü bullduğu söylenmişti! Bu artışa hapishane mi dayanır?
Geçenlerde Başbakan meydanı boş bulmuş kükreyip duruyordu: Enflasyonu düşürdük, ihracatı artırdık, yollar yaptık, daha ne istiyorsunuz?
Can ve mal güvenliği istiyoruz sayın Başbakan! İlerlemek ve kalkınmak sadece ekonomik bir olay değildir. Dünyada bizden daha hızlı ihracat artışı sağlayan pek çok ülke vardır. Ama işlenen suçların bir yılda yüzde 60 arttığı başka bir ülke var mıdır? Hiç sanmıyorum!
Yüzlerce sabıkası olan hırsızların sokaklarda özgürce dolaştığı başka bir ülke var mıdır?
Hemen hemen her konuda her gün saatlerce konuşan sayın Başbakan'ın hiç bu konuya değindiğini işittiniz mi?
İşin daha da ilginç yanı, bu suç patlamasının AKP iktidarı döneminde gerçekleşmesidir. AKP dindar ve muhafazakâr kişilerin oluşturduğu bir partidir. 'Din ve ahlâk' konusunda iddialı bir parti. 'Ahlâki kalkınma', 'manevi kalkınma' kavramlarını geçmişte sıkça kullanan insanların partisi.
Normal olarak bu iktidar döneminde suçların azalması beklenirdi. Tam tersine, işlenen suçlarda alabildiğine büyük bir artışa tanık oluyoruz.
Neden dersiniz?
Birkaç ihtimal var. Ya AKP sanıldığı kadar dindar ve muhafazakâr değildir ya da dindarlık ve muhafazakârlıkla suç işleme eğilimi arasında yakın bir bağ yoktur.
İnsanları suça iten başka nedenler vardır: İşsizlik, gelir dağılımında dengesizlik, televizyonda şiddete özendiren filmler vs.
Çok geç olmadan bir şeyler yapmak lazım! AKP'nin hiç kafa yormadığı bu soruna çözüm getireceğine inanıyor musunuz?