Totaliter zihniyet

Otomobil dediğin metalden, plastikten, camdan yapılma bir şey, dini imanı olur mu demeyin. İnsanlar isteyince oluyor galiba.

Otomobil dediğin metalden, plastikten, camdan yapılma bir şey, dini imanı olur mu demeyin. İnsanlar isteyince oluyor galiba. Türkiye, İran ve Malezya ortaklaşa bir 'İslami otomobil' üretecekmiş! Bu otomobillerde kıbleyi gösteren pusula (herhalde kıble dışında yerleri de gösterecektir!) ve Kuran koyacak bir bölme yer alacakmış.
Olabilir tabii. Ticari bakımdan başarılı da olabilir. Yalnız benim merakımı çeken şey şudur: Dünyada otomobil üreten Hıristiyan, Budist, Şintoist, Hindu dinlerinden nice ülke var. Hiçbiri de kalkıp "Bizim marka Hıristiyan'dır, simgesi de haçtır" veya "Biz otomobilimize Buda adını uygun bulduk, Buda heykelciği için de özel bölmemiz var" demiyor da, biz neden her konuya dini karıştırıyoruz?
'Ama bu istisnai bir olay, o kadar büyütme' diyebilirsiniz. Bana hiç de öyle gelmiyor.
Şimdi sanki emekliymiş gibi köşesine çekilmiş olan sayın Erbakan'ın hemen her şeyi 'İslami olan' ve 'kâfir olan' kategorilerine ayırdığını unuttunuz mu?
'İslam Ortak Pazarı...'
'İslam Birleşmiş Milletleri...'
'İslam NATO'su...'
'İslam Dinarı...'
Vee 'İslam atom bombası!..'
Erbakan hayallerinden hiçbirini gerçekleştiremedi, ama İslam otomobili pekâlâ gerçekleşebilir.
'İyi de, varsın her şeye 'İslam' desinler, bundan ne çıkar' diyebilirsiniz.
Şu çıkar: Her şeyi tek bir fikirle açıklamak, tek bir nedene indirgemek, tek bir açıdan görmek, totaliter zihniyetin bir yansımasıdır.
Çok uzağa gitmeye gerek yok. Daha birkaç yıl öncesine kadar şu sözleri sık sık işitmez miydik:
'Sanatta sosyalist gerçekçilik...'
'Bilimde diyalektik materyalizm...'
'Siyasette sınıf mücadelesi...'
'Yaşamda sınıf bilinci...'
Dünyayı tek boyutta algılamak, demokrasiyi yok eder, otoriter ve totaliter anlayışlara kapıyı açar. Laik Türkiye dışında İslam ülkelerinde neden demokrasilerin gelişemediğinin bir yanıtı burada yatıyor sanırım.