AB'deki derin ayrışma

AB'deki ekonomik birliğin 2009 krizi ile birlikte çok derin bir ayrışmaya dönüştüğünün işaretleri ortaya çıkıyor.

Amerikan araştırma kuruluşu PewResearchCenter’ın (PEW) Avrupa Birliği üzerine tutumları ölçtüğü son araştırma; AB’nin içten içe çökmekte olduğunun izlerini, AB’ye bakış açılarının iyiden iyiye ayrışmaya başladığını gösteriyor.
PEW’in ‘European Unity on the Rocks’ başlıklı araştırması, 2009 ekonomik krizi sonrasında Euro Bölgesi’ndeki gelişmelerin üye ülkeler arasındaki kutuplaşmanın o ülkelerin yurttaşları tabanında da yer bulduğunu gösteriyor. Özellikle Akdeniz kuşağında yer alan AB ülkelerinin yurttaşları ile Almanya ve Fransa gibi merkez ülkelerin yurttaşları arasında kayda değer bir ayrışma söz konusu.
Almanlar 2009 krizi sonrasında, öncesine göre dahi yaşamlarından daha memnun olduklarını, ülkenin gidişatından daha memnun olduklarını söylüyor. 2007’de aynı araştırma için yanıt veren Almanların yüzde 33’ü ‘ülkenin gidişatından memnun’ olduğunu söylerken bu oran 2012’de yüzde 53’e çıkmış. Diğer AB ülkelerinde; Fransa ile krizden tek etkilenmeyen Polonya ve parasal birliğe katılmadığı için ‘euronun geleceği’ ile ilgili tartışmaların içinde olmayan Britanya dışında gişattan memnuniyet konusunda gerileme var.
AB yurttaşları, Avrupa’da birlik konusunda ne düşünüyor? Yanıtı şurada; birlikten kazanç sağlayanlar yüzde 50’lik çıtanın üzerinde olarak lehinde, şu anda başı belada olanlar ise aleyhte. “AB entegrasyonu ekonomiyi güçlendirdi” diyenler de aynı tabloyu çiziyor; orta vadede ve şu anda hâlâ kazanç sağlayan Almanlar ile birliğe katıldıktan sonra kazanç sağlayan Polonyalılar en memnun olan yurttaşlar. 2007’ye göre, 2012’de neredeyse Almanlar dışında tüm üye ülke yurttaşları, AB’deki entegrasyonun ulusal ekonomiye zayıflık getirdiğini düşünüyor.
AB’nin yararları ya da kazançları tablosuna eşlik eden bir başka açı da AB yurttaşlarının birbirlerine bakışındaki ayrışma; Almanya en dürüst ve en çalışkan, Yunanistan en tembel, İtalya ise yolsuzluklar ülkesi olarak görülüyor.
Ankete yanıt verenlerin büyük bir bölümünde serbest piyasa ekonomisine olan inanç zayıflarken ülke kurtarma operasyonlarına verilen destek Almanya dışında büyük ülkelerde düşük oranda kalıyor.
Diğer ayrıntılı soru ve yanıtlara bakılırsa AB’deki ekonomik birliğin, 2009 krizi ile birlikte çok derin bir ayrışmaya dönüştüğünün işaretlerini veriyor. Almanlar dışında ‘AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu’ düşünenlerin sayısında artış yok; tersine, düşüş ortaya çıkmış. Araştırma, AB’de olup bitene sadece finansal bir kriz bağlamında bakılmaması gerektiğini düşündürüyor.