Eksik olan politik irade

A notu için eksik olan, eksiği çözecek politikacı ve politik irade.

Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke notunu BBB- olarak belirledi, böylece Türkiye belli başlı gelişen ülkelerle aynı gruba girerek aynı nota sahip oldu.

Önce Başbakan Erdoğan, ardından da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin notunun olması gereken yerinin A notu olduğunu söyledi. Zafer Çağlayan dün tam olarak şöyle dedi: “Notu A olanlardan Türkiye’nin neyi eksik?”
A notuna gelmek için üç basamaklık bir not artışına ihtiyacımız var. Bunun için de konuşmaya değil, o nota gelmek için adımlar atmaya, gereken politikaları yaşama geçirmeye.

Bakan Çağlayan, Fitch’in açıklamasını ve raporunu okusa kırılganlıklara karşılık güçlü denilebilecek özelliklerle Türkiye’nin notunun BBB- derecesine yükseltildiğini görebilecek. Eksik olan ve hâlâ da ortadan kalkmamış, yıllardır savsaklanan zayıf yanlarımızın not artışını geç bıraktırdığını da.

“A derecesinden neyimiz eksik” diye sormak yerine “A nota sahip olanların neyi var” diye başlasa durumu anlamaya; görecek ki kendi üzerine düşen çok görev var. En başta cari dengenin sürdürülebilir bir yere, enflasyonun da fiyat istikrarı seviyesine getirilmesi konusunda, reformların yaşama geçirilmesi konusunda.

Bakın aşağıda iki tablo yer alıyor; biri henüz yeni terfi ettiğimiz BBB notuna sahip ülkeler, diğeri ise A notuna sahip ülkelere ait. Bu ülkelerin büyüme, enflasyon ve cari dengelerine ilişkin olarak IMF’nin 2013 yılı tahminleri sıralanıyor.
BBB notuna sahip ülkelerin cari denge/GSYH oranı; petrol ihracatçısı Azerbaycan’ın yüzde 16’lık cari fazlası dışarıda bırakılırsa yüzde 2.7’lik bir cari açık ortalaması gösteriyor. Geride kalan dönemde yüzde 10’luk cari açığa erişen Türkiye’nin, yüzde 7-7.5’lik bir cari açıkla devam ettiğini anımsatırım. A notuna sahip ülkelerin ortalaması ise yüzde 1’lik bir cari fazla gösteriyor.

Enflasyonda ise BBB notuna sahip ülkelerin ortalaması 2013 için yüzde 5 tahmin ediliyor. “A notuna sahip ülkelerden neyimiz eksik?” diyen Çağlayan bu tabloya baksa ne görecek? Şunu: A notuna sahip ülkelerde beklenen enflasyon ortalaması yüzde 2.1!
Türkiye hem BBB not grubunda hem de A notu grubu içinde; ekonomik parametreler dikkate alındığında neyinin eksik olduğunu söylüyor. Eksik olan; bu sorunlara uygun politika geliştirip çözecek politikacı ve politik irade olmamasıdır!

“Neyimiz eksik” mi demiştiniz?