Geçmiş seçimdeki temenniler yinelendi

Ne konuşmada ne de ortaya çıkan listede yeni bir unsur yer alıyor. Listelenen hedefler 2011 Haziran seçim beyannamesinden derlenmiş

Başbakan Erdoğan’ın AK Parti Kongresi’ndeki konuşmasının ‘tarihi bir konuşma’ olacağı beklentisi bizatihi parti çevresinde yaratılmıştı. Oysa yaptığı konuşma, ileride geçmişe dönüp bakıldığında; genel başkanlıktan ayrılmadan peşin olarak yaptığı bir veda konuşması olmasının ötesinde değil. Bu bakımdan, iyi bir organizasyonla ve konuklarla yapılan tarihi bir veda buluşması.

Yaratılan beklenti, -en başta Kürt sorunu olmak üzere- siyasal kulvarda yeni bir ufuk açmasıydı. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 ana eksene konulduğundan, sosyal ve ekonomik açıdan da yeni bir hedef ve ufuk çizmesi de beklentilerin içindeydi. Konuşmada bu beklentilerin içini dolduracak bir çerçeve çıkmadı. Geçmişe atıf, tarihe ve köklere atıflar baskındı. Konuşmasında yer alan konu başlıkları hükümet programında yer alan konu başlıklarıydı. Konuşmasında bu başlıklar altında anlattığı ise biraz ‘icraatın içinden’ görünümünde ve ‘genel başkanlık döneminde yapılanlar’ın tarihe not düşülmesi niteliğindeydi.

Erdoğan’ın konuşmasından sonra basında yer alan ve ‘63 maddelik metin’ olarak geçen metin resmi adıyla AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu, ‘tarihi’ bir strateji metni ya da planı olmaktan çok, “Olsa iyi olur” diye alt alta sıralanmış (wishlist) bir istek listesi görünümü içeriyor. Kimilerince “63 maddelik yol haritası’ diye nitelenen bu listenin hiçbir somut kilometre taşının olmaması, ‘yol haritası’ niteliğine de engel. Adeta konuşmadan hayal kırıklığına uğrayanlar için, seçim beyannamesinden derlenmiş bir teselli okuması olmuş.

Beyannameden notlar

Örneğin ekonomi ile ilgili olarak sayılanlara bakılırsa tam bir ‘daldan dala’ başlıklar var; işsizliğin yüzde 5’e düşürülmesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması, yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi, kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e indirilmesi, kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması.

Doğrusu, listede yer alan ekonomik konulardaki istekler, 2011 Haziran seçimlerine katılan partilerin seçim beyannamesinde yer alan temenniler arasında bulunabilir. Kaldı ki Ak Parti’nin ‘Türkiye Hazır Hedef 2023’ başlıklı 2011 Haziran seçim beyannamesinde yer alan 2023 hedefleri aslında bunlar. Bunların yeniden dillendirilmesi ya da Başbakan Erdoğan’ın dünkü konuşması ardından ‘yeni bir metin’ gibi listelere yazılan ‘işsizliğin yüzde 5’e düşürülmesi’ arzusu, o metne nasıl bir ‘tarihi’ ve ‘vizyoner’ bir bakış sağlayabilir ki? Beyanname ilan edildiğinde de tartışılmıştı, şimdi o listede yer aldığında da tartışılacak; “Nasıl” sorusunun yanıtını veren bir çerçeve ortada yok.

İşte bu yüzden, ne Başbakan Erdoğan’ın konuşması ne de sonrasında ortaya çıkan ‘63 maddelik yol haritası’ ne ‘tarihsel’ bir içerik niteliğine sahip ne de heyecan yaratacak ya da ekonomiyi yeni bir kulvara sokacak yeni unsurlar taşıyor.