Merkel'in önündeki senaryo

Akdeniz dörtlüsünün euroyu terk et-mesi halinde, 2020'ye dek küresel üretimdeki kayıp 17 trilyon euroya ulaşacak.
Merkel'in önündeki senaryo

Siz Merkel’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Birlik içindeki döviz kuru rekabetini askıya alarak ortak para yaratılmış, bunun en büyük yararını da Almanya görmüş, hâlâ da görüyor; bu ortak parayı oluşturan ülkelerden dördü krizin içinde, bunların borçları da ağırlıklı Alman ve Fransız bankalarına. Borç ertelemesi bile yetmiyor, yenisi gündeme geliyor. Borç ödeme yeteneğini kaybeden ülkeler, günübirlik zaman kazanma manevraları ile ayakta. Sahi ne yapardınız?

Merkel’in iki seçeneği var; biri Euro Bölgesi’nden ülkelerin çıkmasına seyirci kalmak ve bedelini ödemek, ikincisi de ne pahasına olursa olsun o ülkelerin oyunun içinde kalmasını sağlamak. Birinci seçenekteki bedel ne, ikinci seçeneğin pahası ne?

Merkel’in bu soruların yanıtını çoktandır bildiğine şüphe yok. İşte bu sorulardan birinin yanıtı, Alman vakfı Bertelsmann Stiftung’un hazırlattığı bir raporda yer aldı geçenlerde. Dışarıdan bakan bizlere “Neden çözmüyor?” dedirten, oysa bir siyasetçi olarak zaman kazanmaya çalışan Merkel’in, durumun ne denli vahim olduğunu bildiği bir tablo ortaya çıkmış.
Yapılan çalışmaya göre; Akdeniz kuşağında yer alan Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İtalya’nın euroyu terk etmeleri durumunda, hem kimi ülkelerin alacakları batık hale gelecek, hem de ekonomik büyümede kayda değer kayıplar ortaya çıkacak. Ülkelerin euroyu terk edip kendi paralarına geçerken yüzde 50 devalüasyon, yüzde 60 da borç silme operasyonu yapacakları varsayılmış. Yunanistan’ın eurodan çıkması diğer ülkelerin de çıkışını getirecek, böylece 2020’ye dek küresel üretimin yüzde 90’ını yapan 42 büyük ekonomideki milli gelir kaybı 17 trilyon euroya ulaşacak. İşte bu yüzden, Yunanistan’ın euro içinde kalması (tutulması) çok önemli. Son Avrupa liderler zirvesinde de çokça “Yunanistan euro içinde kalacak” vurgusunun nedeni bu.

Bertelsmann Vakfı’nın raporuna göre, Yunanistan’dan gelecek kayıplar çok da önemli değil; tüm dünyaya, alacak kaybı ve milli gelirdeki kayıplar biçiminde toplam 674 milyar euro olarak hesaplanmış. Ama bunun yaratacağı bulaşıcılığın Portekiz, İspanya ve İtalya’ya yansımasıyla ortaya çıkacak toplam kayıp 17 trilyon euroya ulaşıyor. Bunun ülke gruplarına göre dökümü şöyle; Euro Bölgesi 7.7 trilyon euro, gelişmiş ülkeler toplamı 13.5 trilyon euro, gelişen ülkeler 3.6 trilyon euro.

Yunanistan’ın euroyu terk etmesiyle bunun Türkiye’ye maliyetinin 7 milyar euro, Portekiz’in eklenmesi halinde 24 milyar euro, iki ülkeye İspanya’nın eklenmesiyle 76 milyar euro, İtalya da eklenirse 161 milyar euroya çıkacağı hesaplanmış.

Avrupa’da Akdeniz dörtlüsünün euroyu terk etmesi halinde Almanya’ya çıkacak maliyet; 455 milyar euro kredi batığı, 1.7 trilyon euro da milli gelir kaybı olacak. Ama böyle bir girdabın en büyük etkisi Fransa’ya olacak; 457 milyar euro kredi batığına karşı 2.9 trilyon euro milli gelir kaybı.