Tavır "duruş" oldu, siyaset kimlik gösterme

Verili taraflara tâbî olmayıp üçüncü yolu aramak, eğer değişim yaratma gücün, perspektifin yoksa, kolayca "yeni bir ufka değil, konformizme" götürebiliyor insanı. "Bunu yapma!" dediğin insan dönüp sana "ne yapayım?" diye sorarsa ona verebileceğin bir cevap olmalı.

En etkileyici kullanımı: “belli bi duruşu var”. En yaygınlarından biri: “demokrat aydın duruşu”. Spiker hitabı: “tabiî sizin bu konuda bir duruşunuz olduğu için...” Filan...

1970'lerde, meşhur 68 Kuşağı'nın yarattığı altkültürü sağlamlaştırdığımız, zenginleştirdiğimiz dönemde, herhalde en sık kullanılan kavram, “tavır”dı. Her konuda “doğru devrimci  tavır” aranır, tarif edilir, tartışılır, kapışılırdı. Çoğu zaman ifrata kaçardık. Siyasetin konusu olamayacak mevzularda bile “doğru devrimci tavır” arardık.

İfrat bir yana, böyle bir kavramın hayatımıza yön verir hale gelişinin altında şüphesiz her an her konuda “devrim için” çalışma gereğine inanmamız yatıyordu.

(Bunlar bugünün insanlarına komik dahi görünebilir; ancak sizi temin ederim ki, doğru devrimci tavrı bulmakla uğraştığımız günlerde hayatımız, bugün kavranması pek mümkün olmayacak tarzda, daha anlamlıydı. Neyse...)

Doğru'sunu, devrimci'sini şimdilik kenara koyalım, “tavır” arıyorduk yani. Nasıl davranırsak doğru ve devrimci bir iş yapmış olacaktık? Mesele davranmaktı; tavır almaktı. Her an başka bir mevzuda tavırlar almamız gerekiyordu. Her seferinde doğrusunu tesbit edebilmek, üstüne bir de değişik tavırlar arasında tutarlılık bulunmasını sağlayabilmek kolay değildi. Bu yüzden, “eylem kılavuzu” niteliğinde teorilere ihtiyacımız vardı. Teori, şuna şunu buna bunu demekten ibaret değildi.

“Duruş” kavramıyla ilk ne zaman karşılaştım, hatırlamıyorum. Elbette 1980 sonrasının bir türedisiydi; ama acaba tam ne zaman..?

İnanın, bu kelimeyi daha ilk duyduğumda kötü şeyler hissettim. Bu bir yenilgiye işaret ediyordu, belli; birşeyler kaybetmiş olmalıydık.

Nitekim bu sakil kavram müthiş pişkinlikle “tavır”ın yerine kurulduğunda, hepimizi her türlü tutarlılıktan azade kılan post-modern çağa girmiştik. Teoriler, felsefî bütünlükler gitmiş, yerine kimlikler gelmişti. Kimlik gibi bir tıkızlığa eşlik etmek için, “tavır” şüphesiz uygunsuz, “duruş” pek münasipti. Kimliklerimize bürünüp, duruşlarımızı takınıp öylece durabilirdik artık, kendimize en yakıştırdığımız yerde. Bizi “oluşturacak” olan tavırlara, eylemlere bağımlılığımız bitmişti; eylemimizden bağımsız olarak “duruş”umuzla vardık. Âdetâ bir “konum”duk her birimiz. Yani: her neysek, ne yaparsak yapalım, ne yapmazsak yapmayalım, yine oyduk!?

Tanıl Bora, bence bir klasik sayılması gereken “Sol ve Sinizm” yazısında (Birikim, Sayı 198, Ekim 2005), düzeni reddedişin, muhalifliğin bir tür yakınmacı, kendini sıyırmacı “sinizm”e dönüşmesini birçok boyutuyla ele almış, bu arada “duruş” kavramının bu gelişmeye eşlik edişine değinmişti.

“Kimlik”, demişti, “steril bir kap” gibidir; sinik muhalif, bunu korumak için “kasılır ve ahlâkçılığa savrulur. Dekadanlığa yatkın bir karamsarlık üretir”.

“Sol -veya sola açık- entelijensiyada,” diye yazmıştı sevgili arkadaşım, “toplumsal eleştiriyi ve analizi sanki aslen mesafe koymak, dışında durmak, kendini ayırmak ve kendini arıtmak için kullanmak, yaygın edâ olarak gösteriyor kendini. Eleştiriyi, analizi ‘üçüncü şahıslara’ iletme, bunun ilişkisini kurma, dilini bulma arayışları mahdut. Böyle bir çabayla ilgili şevk pek düşük, daha önemlisi, olabilirlik duygusu sanki yitik. Mağlup bir dildir bu. Biteviye teşhir ederken, hayret hassasını yitirmiştir. (...) Apolitikliğin zıddına, tutarlı bir tavrı, bir angajmanı ifade etmek üzere ‘bir duruşa sahip olmak’tan söz ediliyor ya... Kasıt o olmasa bile, pîrüpak durmayı yücelten bir çağrışım da yok mu bunda?”

Bütün bu ağır mevzuları bir gazetenin gündelik köşesine tıkıştırmaya çalışmak niye?

Çünkü hepimizin hayatı baştan aşağı siyaset oldu. Ve eğer siyasetle uğraşacaksak, bu mevzular çok gerekli. Çünkü bu memleketin muhaliflerinin esas olarak dönüp kendine bakması lazım. Çünkü uzun zamandır muhalefet -hele sol muhalefet- adına yaptığımız şey, politika değil; kimlik göstermek, “duruş” bildirmek. Güncel mi güncel bir meseleden sözediyorum.

Uzun süredir, siyaset, “durduğun” yeri bildirme anlamına geliyor. Oysa siyaset bir yerinden birşeyleri değiştirme eylemidir. Daha büyük hedeflerin doğrultusunda küçük, mevzî değişimler – siyasetin içeriği, işlevi budur.

“Tavır”ın yerini “duruş”un alması, siyaset yapmadan siyaset yapıyor görünmeyi kolaylaştırıyor.

Hükümet ile HDP’nin ortak açıklama yaptığı gün, buna memleket solunun en az yarısından yaygın tepkiler yükseldi. “Bu AKP ile mi barış yapılacak!” Tepkinin özünü böyle özetleyebiliriz sanırım. Böyle diyenlerden birkaçına, “Peki, dönüp savaşa mı devam etsinler?” diye sordum. Üç aşağı beş yukarı aynı cevabı aldım; en simgesel olanı şöyleydi: “Kimseye savaş-savaşma diyemem, sadece şu yapılanın yanlışlığını söyleyebilirim.”

Verili taraflara tâbî olmayıp üçüncü yolu aramak, eğer değişim yaratma gücün, perspektifin yoksa, Tanıl'ın haklı olarak işaret ettiği gibi, kolayca “yeni bir ufka değil, konformizme” götürebiliyor insanı. “Bunu yapma!” dediğin insan dönüp sana “ne yapayım?” diye sorarsa ona verebileceğin bir cevap olmalı.

Şimdi uzun uzadıya konu edemeyiz, ama “tavır”ın yerini “duruş”un aldığı sürecin daha derinde kökleri var: Eğitimli orta sınıfların statüce düşmesine, güvencesizleşmesine yolaçan yeni ekonomik mekanizmalar; dünya çapında “sosyalizmin yenilgisi” olarak algılanan süreç; bu algıdan istifade, hortlayan vahşi kapitalizmin güdümünde, her şeyi önüne katıp sürükleyerek ilerleyen globalleşme...

Bu gelişmeler, yarattıkları yenilgi haleti ruhiyesiyle, olan bitene kınayarak uzaktan bakmayı, değiştirmeye çalışmaktansa yalnız itiraz ve direnmeyi teşvik ediyor, muhalifleri, itirazı olanları aslında apolitikleştiriyor. “Ben buyum, şu nedenle şuna karşıyım!” diye haykırmak, kendi başına, siyaset yapmak değildir; niye karşı olduğunu, yerine ne istediğini, onun nasıl yapılacağını özellikle senin gibi olmayanlara anlatmak ve başkalarını bu sürece katmak üzere harekete geçtiğinde, bu siyaset olur. “Duruş” değil “tavır” olur.

Yıkıcı globalleşmeye tepkinin kolaylıkla ulus-devletçiliğe, milliyetçiliğe dönüşebilmesi, başka türlü ulaşamadığı kitle desteğini buradan devşirebileceğini uman bir kısım solun marjinallikten kurtulayım derken saptığı yolda solculuktan da uzaklaşması, şüphesiz ayrı bir konu.

Öyle veya böyle, bir tür kimlik politikası haline gelmiş solculuk, değiştirici bir rol oynayamıyor. Zira değiştirmek için, elini kirletmek, senden farklı olanların yanına gitmek, onlara uzanmak, seslenmek şart. Gücünün neye ne kadar yettiğini bilip buna göre neyi nasıl değiştirebileceğini aramak şart. İlk adımda şunu şunu yapınca ikinci adımın garantilenmediğini, onun için ayrıca uğraşmak gerekeceğini bilmek şart.

“Doğru tavır” peşindeki bir sol, yanlışı da göze alıp bunlara girişirdi; oysa “duruş” sahibi olmak için, hep zedelenmeden kaldığını varsaydığın bir kimliği elinde tutup sallamak yetiyor.

Halbuki her “duruş”ta o biraz daha zedeleniyor.

Ümit Kıvanç'ın kişisel blog'u: Riya Tabirleri

 

 

http://www.radikal.com.tr/130949813094985

YORUMLAR
(5 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

konformizm? - erol.y

ÜK'ın akıl yürütmesi başta yaptığı konformizm uyarısıyla çelişki halinde. Solu sistemin sınırları içinde bir tercih yapmaya zorluyor. Aynı akıl yürütme ile HDP yerine CHP'yi de desteklemek mümkün. Ayrıca, 'savaşa devam mı etselerdi gibi bir soru' galiplerin barışı gibi bir durumun sorgulanmadını da imkansızlaştırıyor,. Aynı akıl yürütme ile İsrail'in çözümünü ve Arafat'ı destekleyip her seçimde ilerici dolayısıyla da, kötülerin en iyisi görünen adayı, örneğin Obama'yı desteklemek mümkün, Lenin'in kendi bayrakları altında yürüme ve somut koşulların somut tahlili gibi iki kriteri kullansa ana sorunun çizgileri muğlak olmayan politik bir alternatif ya da çekim merkezi olduğunu görürdü. Ülkemizde sol cılız ve marjinal ve herhangi bir çekim merkezi olmaktan uzakta. Dolayısıyla eleştirdiği tavırlar bir somut durumunda ifadesi. .....Ancak solun HDP ile yanyana yürüyüp desteklemesi kendi ilkelerini bir tarafa atmadığı sürece yanlışta değil......Kısacası, başka bir dünya, Türkiye, başka bir barış ve çözüm mümkün.

Çıkmaz sokak değil - oselimg

Sol'un kapitalizm'e şimdilik yenilmiş olması tamamen mevsimsel bir olgu. 60'larda sol yükselişteydi, evet, hayat daha anlamlıydı ama geniş tabanda bunun kalıcı bir alt yapısı oldugu söylenemez. Solun savunduğu ilkeler, dogal olarak, son derece yıkıcı bir savaş döneminin ardından insanlara umut ve barış ve eşitlik vaad etti ki öncelikle amacı da buydu zaten. Hiç kimse, yada büyük çogunluk sola, üretim araçlarının ortaklaşa sahiplenilmesi motivasyonuyla yönelmedi. Söylemek istediğim; bu yönelme psikolojik, tepkisel tabanlıydı. Bu alanda yüzyılların deneyimine sahip olan ve "pazarlama" adı altında insan psikolojisi üzerine uzmanlasmış kapitalizm yine son derece uzman olduğu propoganda araçları ve yöntemleriyle mücadeleyi şimdilik kazandı. Solun mücadelesi şuna benziyor; Kendine hiç güveni olmayan birine "yapabilirsin""cesur ol" vs. söylemleri aslında o şahsın varoluşuna birer tehtid gibidir, korkutur. Korkan insan bildiği şeye sarılır. Sol'un öncelikle yapması gereken; çok genis bir tabana derdini anlatacak donanımı ve beceriyi geliştirmek olmalıdır kanımca. Öncelikle, insani degerlere refereans yapan bir hareketin kendi insani tekamülünü büyük ölçüde tamamlamış olması gerekiyor. Sonuçta "Tavır" "Duruş" tartışması da aslında çok dar bir çevrede cereyan ediyor ve yazıda eleştirilen, "steril duruş"a benzemiyormu? Kişisel fikrim, küresellesmenin aslında kaçınılmaz bir sonuç oldugudur, birşeylerin nedeni degil. Marx'ın ideal dünyası, tam bu şekliyle olmasada, küresel bir dünya degilmi? Bu durum sol'a büyük imkanlar sağlıyor, kapılar açıyor ama çoğunluk hala "istemezük" dolaylarında geziniyor.

muhtesem bir yazi - user409715

mesele tam olarak bu konformizm iste..

tavır ve duruş arasındaki fark - momentum

Bir gazetede yayınlanabilecek en düzeyli yazılardan biri olmuş. Sol'un olayların dışına çıkması, ve tavrı'n zaman içinde duruş'a dönüşmesi... Ortada sol-mol kalmayınca, fikir namusuna sahip solcular, hiç olmazsa duruşumuzu bozmayalım diye kendilerini esirgemişler. Gerçi hep de öylesine "duruyorlar", küsüyorlar, geçmişe iltica edip sloganlara sığınıyorlar, ama bu, 12 Eylülden sonra klüp işletmeciliği yapan ülkücülerinkinden daha namuslu bir durum. Kudret simsarlığı, yağcılık ve rant peşinde koşanlarınkinden de namuslu bir durum. Neyse, yazarın ve arkadaşının (Tanıl Bora'nın) özlediği o "tavır" günlerine dönmek imkansız artık, 2015 yılında solcuların, duruşlarından başka sergileyecekleri bir şeyleri yok. Onların duruşu da, yazarın çok güzel ihsas ettirdiği gibi toplumu ve diğer insanları artık hiç entrese etmiyor. Sadece birbirlerine bakıp, ne güzel "duruyoruz" diyorlar. Buna da şükür, diğerleri kalpaklı Mustafa Kemal laiki ve sahil erotiği oldular, yerli dizilerden hayat beğenip, kızlarının erkek arkadaşlarını komşularına gösteriyorlar. Sol-mol yok aslında, hepimiz Hürriyet gazetesiyiz. Yazık oldu, ben muhafazakar sağcıyım ama sol'un kalması gereken kısmı bile gitti. Yazarın dediği gibi hayat, solcuların doğru devrimci tavrı bulmakla uğraştığı günlerde gerçekten daha anlamlıydı. Birbirimizi yedik, öldürdük, şimdi oturduk hepimiz Acun'un televizyonunu seyrediyoruz.

Haklı-Haksız - rumil

Yazının haklı yanları da var haksız yanları da... Siyasi olarak BHH'ye yakın biri olarak görüşüm BHH ne şiş yansın ne kebap yansın dedi. Ancak bu ne derece hatalı bir duruş/tavır tartışmaya müsait. Sol dışı siyaset şimdiki zamanda yaşıyorken sol geniş zamanda yaşar. Sol tarih önünde yargılanıp hüküm giymekten korkar. HDP'ye sol cenah (ben de dahil) güvenemiyoruz. Öcalan'a hiç güvenmiyoruz. HDP içindeki pek çok siyasetçiye güvenmiyoruz. Bir virgül, HDP sol parti mi? Değil, özgürlükçü diye nitelendirebilirsiniz veya sosyal demokrat ama asla sosyalist değil, sınıf siyaseti ucundan dokundurmaca. BHH, sol olmayan ve güven vermeyen bir partiye işaret edip kimseyi yanıltmak, tarih önünde suçlu duruma düşmek istemedi. Kaderini HDP'nin eline vermek istemedi. Üstelik ne için? Seçim... Ben bu "tavrı" anlıyorum. (Muhtemelen HDP'ye oy verecek birisi olarak söylüyorum bunları.)