Yanlış boykot İsrail'e yarar

"Türkiye ne kadar güçlü olursa Filistin ve Gazze'de çözüm o denli yakın olacaktır. O nedenle, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını lanetlemelerimiz, Türkiye'nin güçlenmesine zarar verecek bir hale de dönüşmemelidir."
Yanlış boykot İsrail'e yarar

Tek merkez, gücün tek elde toplanması adalet için büyük risktir. Dünya 21.yüzyıla tek merkezli olarak girdi. Adaleti geliştirmekle ilgili bütün uluslararası kurumlar bu tek merkezin nihai inisiyatifi ile bağlı durumdalar. Konuşmak serbest ancak icraat tek merkezinkararına bağlı.
Filistin ve Gazze bu sürecin en önemli turnusol kâğıdıdır.

Kınamak serbesttir. Herkes Gazze’ye yapılanları protesto edebilir. Hatta gösteri yürüyüşleri de yapabilir. Birtakım uluslararası kuruluşlar İsrail’i kınayan, saldırıların durmasını isteyen bildiriler yayınlayabilirler. Bazı İsrail elçiliklerine siyah çelenk bırakılabilir. Hangisinin ne tür bir işlev gördüğünü benim bir türlü tam olarak kavrayamadığım bazı Arap ve İslam örgütleri olağanüstü toplanabilirler. Hepsinin birtakım uzun vade faydalarının olması da mümkündür.

Ama Gazze’de insanlar ölmeye devam eder.

Çare hem dünyada hem bölgede güçlü başka devletlerin varlığıdır.Gücün dengelenmesidir. Güçlü, yani icraat yapma yetkinliğine erişmiş ve adalet için denge sağlayabilecek devletlerin varlığı Filistin’de ve Gazze’de adil çözümler için gereklidir.

Türkiye bölgede bu güç olmaya ve adalet için denge sağlamaya en yakın ülkedir. Türkiye ne kadar güçlü olursa Filistin ve Gazze’de çözüm o denli yakın olacaktır. O nedenle, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını lanetlemelerimiz, Türkiye’nin güçlenmesine zarar verecek bir hale de dönüşmemelidir.Hedef şaşırtmamalıdır.

Son zamanlarda sınırlı da olsa bazı internet sitelerinde gördüğüm “İsrail kaynaklı ürünlere boykot” çağrılarının işte bu açıdan taşıdığı bir risk var.

Türkiye-İsrail ilişkileri Mavi Marmara’dan bu yana düşük bir seviyede devam ediyor. Ama ticaret gelişiyor. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin bu yıl 6 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İsrail’e sattığımız ürünler otomotiv,demir-çelik,inşaat malzemeleri ile başlayıp uzayan bir listeye sahip.İhracat yapmak, İsrail’den para almak ve ülkemize kaynak çekmektir. Bu arada da İsrail işine yarayacak mal ve hizmetleri tedarik etmiş olur. İhracat yapmamayı önermek iki tarafa da zarar verir.

Peki, Türkiye İsrail’den hangi ürünleri alıyor? İleri teknoloji ürünleri, makine ve makine parçaları,zirai sulama sistemleri,savunma sanayiinde kullanılan bazı ürünler. Çok düşük miktarda da hizmet sektörü ürünleri... İsrail’den alınan bu ürünler Türkiye için muhtemelen gereklilik derecesi yüksek olan, ancak günlük yaşamda tüketicinin karşısına çıkmayan tipteki ürünlerdir. Kamu olarak,gereklilik düzeyine göre bazı kısıtlamalar getirilip getirilmeyeceği tartışılabilir. Ancak bu ürünler tüketici olan yurttaşın günlük satın alma portföyü içinde yer almıyorlar.Dolayısı ile biz bireyler pek bunları boykot edebilecek durumda değiliz.

İnternette gördüğüm bazı boykot çağrıları İsrail kaynaklı olan veya başka yerlerde üretilseler bile bir İsrail şirketinin ortaklığını içeren ürünleri kapsamıyor. Yani, doğrudan veya dolaylı İsrail’e kaynak transferi yapılmasına yol açacak ürünleri içermiyor.

Gördüğüm listeler böyle detaylı bir hassasiyetle oluşturulmamışlar. Adı yabancı olan küresel markalar alt alta sıralanıp tüketicilerin bunları satın almaması isteniyor. Listelenen markaların çoğu Türkiye’de üretim tesislerine sahipler.Üretim, dağıtım ve ihracat yapıyorlar. Sağladıkları istihdam yüksek düzeyde.Bunlar genellikle belli başlı yurtdışı merkezlerde veya Türkiye’de borsa yolu ile halka açık halde çalışan şirketler. Eğer bir takım girişimciler, fırsattan istifade kendilerine rekabet avantajı sağlamak için uyanıklık yapmıyorsa bu markaları İsrail’e bağlamak “naiflik” olsa gerek. Ancak bu durumun Türkiye’ye zarar verici sonuçlar doğurmaya yatkın olduğunu da söylemek zorundayız.
Global firmalar ve markalarla Türkiye’nin arasının açılması kime yarar?

Bu şirketlerin Türkiye’deki fabrikalarını kapatmaları kime yarar? İşletmelerin tasfiyesi, çalışanların işten çıkarılması kime yarar?
Türkiye’ye, yatırım yapmak üzere hali hazırda görüşmeler yapanların bu boykot çağırılarından çekinerek yatırım yapmaktan vazgeçmeleri kime yarar?

Bu şirketlerin uluslararası topluluklarda kendilerine karşı kampanya açan Türkiye’nin aleyhine bir tutum almaları kime yarar?

Türkiye’de insanların günlük hayatında önemli bir yer tutan ürünlerin ve markaların ortadan kalkması kime yarar?

Hedefi ve kapsamı doğru tayin edilmiş boykotlar hükümetler ve şirketler üzerinde etkili olmuştur. Sivil toplumun böyle inisiyatifler geliştirebilmesi bir çağdaşlık göstergesidir. Dünya’nın gelişimine katkı yapar.

Ama burada olduğu gibi İsrail’den ileri teknoloji ürünleri satın alıp, bakkaldaki alakasız bir ürünü boykot etmeye kalkarsak sadece bakkala değil Türkiye’ye de zarar verir duruma düşeriz.