Etrüskler de Türk!

Mevsim geldi yine, DTO Dünya Türk Olsun- örgütü harekete geçti. Bu kez hem yüksek bir makamdan hem de güzel yerden geldi ses.

Mevsim geldi yine, DTO Dünya Türk Olsun- örgütü harekete geçti. Bu kez hem yüksek bir makamdan hem de güzel yerden geldi ses. Makam, Türk Tarih Kurumu, en birinci ağız; başkan Prof. Yusuf Halaçoğlu konuşuyor: Roma tarihinde önemli bir yer tutan Etrüskler, yüzde 97 ihtimalle Türk'tür! Hafta sonu Bodrum'da düzenlenen 'Tarihten Bir Kesit: Etrüskler' sempozyumunda açıklamış bunu sayın Başkan Halaçoğlu. Güzel mi, güzel. Müjdeli bilgiyi aldık. Türk, Amerikalı, Rus, İtalyan 30'a yakın bilim adamının katıldığı sempozyum bitti. Sonuç bildirgesi çıkmıştır ama henüz haberimiz yok.
O kadar bilim adamı ne karara vardı? Yüzde 97 ihtimalin geri kalan yüzde üçlük şüphe payı da giderilmiştir herhalde: Etrüskler, Türk'tür kesinlikle, diyebiliyor muyuz, meraktayım.
Önce, şu mevsimlik dediğim bilgiyi biraz deşelim. Etrüskler'in Türklüğü, benim için yeni değil. İlkokul son ya da ortaokulun ilk sınıfından beri haberim var. Yazarlarını hatırlamadığım sosyal bilgiler kitabında okumuştum. Hem de öyle ihtimal filan değil, kesin bilgi. 'Etrüsk Türkleri' başlığını hatırlıyorum . Yine aklımda kaldığı kadarıyla sayfada bir de Etrüsk vazosu resmi vardı. Vazonun üstünde iki savaşçı figürü yer alıyordu. Çıplak! Şimdi bilgilerimi zorlarsam, Yunan uygarlığının kurucularından Mikenler'in de Türk kökenli olduğuna kadar uzanacağım.
Neyse, Etrüskler'de kalalım. Halaçoğlu'nun sempozyum açış konuşmasındaki tarihsel bulgular ve DNA incelemelerine dayandırılan "Yüzde 97 ihtimalle Etrüskler Türk'tü" açıklaması da geçen yıl ortaya atılmıştı. Mezarlık ve ceset kalıntıları üzerinden DNA araştırması Toskana Üniversitesi'nce yapılmış. Avrupa'nın 'Barbar Türkler' söylemi ve ezberi üstünde şok etkisi yaratan bu genetik bulguunun ötesinde asıl yıkıcı keşif, çalışmalarını yurtdışında sürdüren sanat tarihçi Haluk Tarcan'dan geliyor. Etrüsk dili ve alfabesinin de Türk kökenli olduğunu saptayan Tarcan'ın bu konuda bir kitabı var: Kökenlerindeki Ön Türk Kültürünü Bilmeyen Avrupa Birliği.
Heredot, Etrüsk dilinin hiçbir dile benzemediğini belirtmekteydi. Romalı tarihçi Livius da MÖ 8-6. yüzyıllarda orta İtalya'ya egemen
olan Etrüskler'i, Hint-Avrupa dilinden olmayan bir halk olarak niteliyor. Halikarnas Balıkçısı, Toskana ve Eturya bölgelerindeki halkla Anadolu halkının kan gruplarının çok benzediğini belirterek, Etrüskler'in Anadolu kökenli olduğu sonucuna varıyordu. Ama şu vurguyu da yapıyordu:
"Anadolu'daki Türkler'de Etrüsk kanı vardır, ama Etrüskler Türk değildir."
Türk değil de, Tarcan'a göre, Ön Türk'müş Etrüskler! Saka Türkleri'nin uzantısı olduğunu söyleyenler de var. İspanya'daki Bask halkının da Türk kökenli olduğunu söyleyenler de... Peki şimdi ne olacak? Bence Eturya'ya, İtalya'ya gidemeyen Türkler, buralarda, mesela 'Beyaz Türk' yurdu olarak bilinen Etiler'de kaldı.
Onlardan ayrılan bir grup da Nişantaşı'nı mesken tuttu... Etrüskler'e ne oldu derseniz, Latin halkını sopayla çalıştırarak Roma'yı kurdular. O ünlü dişi kurdun beslediği Romus-Romuilus kardeşlerin Tiber Irmağı kıyısında yurt tutmaları söylencesi de buradan gelir. (Bk: Ergenekon ve Asena söylencesi!) Sonra, Latin aristokrasisi Etrüskler'i kovarak Roma'da krallık devrine son verdi ve Cumhuriyet'i kurdu. Bu durumda? İster ön Türk, ister son Türk olsun, Etrüskler Romalı değil, Avrupalı hiç değil, biz onların ataları değiliz durumu çıkmıyor mu? Hay Allah, yine tutturamadık galiba. Kan tutuyor tutmasına da 'uygarlık' tutmuyor, hayat tutmuyor! Kaldık biz bize.