ABD'de hayat hala "siyah-beyaz" mı?

ABD'de hayat hala "siyah-beyaz" mı?
ABD'de hayat hala "siyah-beyaz" mı?

Kaynak: Gordon Parks Foundation

18 yaşındaki Afrikalı-Amerikalı Michael Brown'ın beyaz polis memuru Ferguson tarafından öldürülmesi dünyanın hemen hemen her köşesinde infial yarattı. Gözler, Siyahi vatandaşların Amerikan polisiyle ilişkilerine çevrildi.

Siyahilerin ve beyazların adalet ve ceza sistemi karşısında nasıl konumlandıklarını; eşitlik kavramını ve insan haklarının doğduğu toprakların üzerinde yükselmekle övünen ABD 'yi yeniden ele almanın zamanı geldi mi?

Gallup tarafından hazırlanan ve 2011- 2014 seneleri arasında yapılan çeşitli anketlerin sonuçlarından meydana gelen araştırmanın sonuçları Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşların görüşlerinin pek de “birleşik” olmadığını gösteriyor.

Konu polise güven olduğunda siyahi vatandaşların beyazlara göre daha düşük bir seviyede olduğu gözlemleniyor. Beyazların %59’u polise çok fazla ya da oldukça güvenirken, bu oran siyahiler arasında %37. Siyahiler, ordu, küçük işletmeler, başkanlık, kilise ya da organize dini örgütler, sağlık sistemi ve televizyon haberlerinden sonra polisi güvenilir buluyor. Beyazlar için polis, ordu ve küçük işletmeleri takip eden üçüncü en güvenilir kurum.

Polis olgusu bir kurum olarak siyahiler açısından pek güven telkin etmezken polis memurlarına güven konusunda beyazlar ve siyahiler arasındaki uçurum biraz kapanıyor. Beyazların %59’una göre polis memurları dürüstlük ve ahlak açısından çok fazla ya da oldukça iyi durumda. Siyahilerin bu fikre katılma oranı ise %45.
Gallup’un Azınlık Hakları araştırmasında, her 4 genç siyahî erkekten biri son 30 gün içinde yaşanan polis münasebetlerinde haksızlığa uğradığını belirtmiş. Üstelik sadece alışveriş yaparken, yemek yerken, sinema ve benzeri eğlence mekânlarında ya da sağlık hizmeti alırken…


Yeni medeni ve siyasal hak& hukuk düzenlemelerinin gerekli olduğunu düşünen siyahiler, beyazlardan çok daha fazla. Siyahilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için insan hakları düzenlemeleri yapılması gerektiğine inanan siyahilerin oranı %53 iken beyazların sadece %17’si bu konuyu önemli buluyor.

Peki adalet sistemiyle ilgili görüşler ne durumda? ABD hapishanelerinde yüksek oranda siyahîlerin olmasına dair sorular içeren anketin sonuçlarına göre beyazların %80’i bu durumun ayrımcılıkla ilgisi olmadığını düşünüyor. Siyahîlerin yarısı ayrımcılıkla suç oranı arasında bağıntı kurarken yarısı bu fikri desteklemiyor.

Ferguson olaylarından sonra polise, kanunlara, polis memurlarının ahlaklı ve dürüst davranacağına inancı düşük olan siyahi vatandaşların beyazlarla “eşit” olduklarından emin oldukları bir düzen yaratmak için atılımlar yapılması gerektiği ortada.