Çocuklarını besleyemeyen ülke Türkiye

Çocuklarını besleyemeyen ülke Türkiye
Çocuklarını besleyemeyen ülke Türkiye
Yemek satın almak için en fazla zorluğu çeken ülke... Çocuklu ailelerin açlık sınırında yaşadığı ülke... Her iki aileden birinin yiyecek yetersizliği ile mücadele ettiği ülke... Türkiye.

Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarını bünyesinde barındıran OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), geçtiğimiz sene 15 yaşından küçük çocukları olan aileler klasmanında büyüyen bir açlık olgusuyla karşılaştı. Bu durumda şüphesiz küremizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların, iç savaşların ve iklim değişikliğinin de etkisi var.

Gallup'un araştırmasına göre 2007 ve 2013 yılları arasında açlık grafiği yükselen bölgeler Batı Avrupa ve Kuzey Amerika olarak öne çıkarken eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Asya ülkelerinde açlık oranlarının azaldı ya da aynı kaldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşananlar ise çocuklarını besleme güçlüğü çeken aile sayısının diğer bölgelerden çok daha fazla artmasına yol açtı.

OECD ülkeleri arasında, teorik olarak, yemek sorunuyla savaşacak güçte zenginliğe ve sanayiye sahip uluslar var. Keza, geçtiğimiz 12 aylık süre içinde OECD ülkelerinde, üye olmayan ülkelere göre, yiyecek almakta zorluk çeken birey sayısı daha düşük.

Ancak, 2007’den bugüne gidişat gözlemlendiğinde ve özellikle çocukların durumu irdelendiğinde durum pek parlak görünmüyor.

OECD’nin GSYH değerleri 2009 yılında %4’lük düşüş göstererek son iki yılda %2’nin altına indi. Bu senenin ilk çeyreğinde büyüme yine hayal kırıklığına uğrattı ve tüm OECD ülkeleri için %0,4 seviyesinde kaldı. Yunanistan ve Portekiz gibi kimi OECD ülkeleri ise arka arkaya negatif büyüme yaşadı.

Lider ABD ’nin vatandaşları da yiyecek satın almak için mücadele veriyor

Geçtiğimiz 12 ayda en fazla yiyecek alım zorluğu çeken 10 OECD ülkesi, birliğin en yoksulları… Türkiye de bu “yoksullar” güruhunun içinde bulunuyor. Ne yazık ki, çocuk sahibi olsa da olmasa da, halkın ortalama %45’inin ihtiyacı olan yiyecekleri almakta güçlük çektiğini belirtmesi, iktidarın bahsettiği harikalar diyarında yaşamadığımızı gösteriyor. Ufak bir ekleme daha: OECD ülkelerinde yemek satın almak için en büyük zorluğu çeken ülke Türkiye. Çocuklu olup zorluk çekenlerin oranı %50, çocuksuz ailelerin zorluk çekme oranı ise %40…

Çocuklu aileler sıralamasında Türkiye’den sonra Macaristan %47 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada %33 ile Meksika var.

Çocuksuz aileler sıralamasında da aynı örüntü ile karşılaşıyoruz: İkinci %35 ile Macaristan, üçüncü %30 ile Meksika.


Dünyanın en büyük ekonomisi olmakla övünen ve Orta Doğu’yu kendi seviyesine çıkarmak için hem kendi vatandaşlarının hem de müdahale ettiği geri kalmış (!) ülkelerin insanlarının canları ve başları ile cehalete ve çağdaşlık karşıtlığına savaş açan ABD de listedeki yerini alıyor. Çocukları olan ailelerin beşte birinden fazlası (%23) beslenmek için gereken malzemeleri almakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

Çocuğu olmayanların %19’u da aynı sorundan muzdarip. Üstelik 2012 yılında ABD’nin kişi başına düşen milli gelir oranı 52.000 dolardı ve bu, 36.000 dolar olan OECD ortalamasının üstündeydi. Acaba, ABD vatandaşlarına yiyecek yerine silah satın almak daha mı makul geliyor?

Macaristan ve Türkiye en fazla zorluk artışı yaşayan ülkeler
Türkiye’nin 2007 ve 2013 yılları arasında zorluk çeken vatandaş sayısında %22’lik bir artış gerçekleşti. Bu oran Macaristan için %32, Yunanistan için %20 oldu. ABD’de bu yedi yıllık süreçte %12’lik artış, Fransa’da %5’lik artış, Japonya’da %3’lük artış yaşanırken Almanya’da %1’lik azalma oldu.

Türkiye’nin rant dağılımının kolaylıkla yapıldığı inşaat gibi sektörlerle büyüdüğünü düşünmek yerine, 2015’te likidite daralmaları ve yükselen faizlerle nasıl baş edeceğini düşünmesi gerekiyor. Küresel ekonomik kriz beklentileri, Suriye ve Irak’taki gelişmeler, IŞİD, eğitim sistemindeki sorunlar ve daha niceleri… Vatandaşlarımızı açlık gibi nice ciddi sorun bekliyor olabilir ve en kısa zamanda doğru politik ve ekonomik adımların atılması gerekmekte.