Dünya, ekonomik karamsarlığın etkisinde

Dünya, ekonomik karamsarlığın etkisinde
Dünya, ekonomik karamsarlığın etkisinde

İllüstrasyon: Satoshi Kambayashi

Pew sordu, 44 ülke yanıtladı: Türkiye'nin en büyük sorunu gelir eşitsizliği ve yükselen fiyatlar. Japonya ekonomisinin gelişeceğine inanmıyor. Çin ise ekonomisiyle gurur duruyor.
Haber: KALBEN SAĞDIÇ - info@yeniakil.com.tr / Arşivi

“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusunun sadece Türkiye ’de değil, Şili’de, Çin’de, Endonezya’da da soruluyor olduğunu belirtmekte fayda var. 2008 senesinde başlayan Büyük Durgunluk (Great Recession) döneminden beri küresel ekonomi dengesiz bir gelişme sergilemekte ve ülkeler arasındaki uçurumlar ne yazık ki derinleşmekte. Pew Araştırma Merkezi’nin 44 ülkeden 48.643 katılımcı ile 17 Mart-5 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Küresel Yaklaşımlar 2014 Araştırması’nın sonuçları bardağın yarısını boş görenlerin sayıca arttığını ortaya koyuyor.

Ülke ekonomisinin iyi durumda olmadığını düşünenlerin küresel ortalaması %60. Gelişmiş ülkelerde yaşayan katılımcıların %64’ü, gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların %59’u böyle düşünmekte. Az gelişmiş ülkelerde yaşayan katılımcıların %51’i ekonomik durumlarının iyi olduğuna inanıyor. Bir başka deyişle, dünyanın ham madde ve iş gücü kaynağı olan topraklarda insanlar umutla besleniyor.

Ekonomisine dair en olumsuz görüşlere sahip ülkelerin başında %97 ile Yunanistan geliyor. İtalyanlar %96, İspanyollar ve Ukraynalılar %93 ile takip ediyorlar. ABD’li katılımcıların %58’i ekonomilerinin iyi durumda olmadığını vurgularken sadece %40’ın iyimser olması dikkat çekici. Amerikalıların %56’sı aile gelirlerinde düşüş olduğuna inanıyor ve bu oran 2008 yılında yaşanan Wall Street krizi sırasında sadece %1 fazlaydı.

Gelelim dünyanın iyimserlerine… Ekonomisiyle en fazla gurur duyanların başında Çin var; katılımcıların %89’u ekonomik durumun olumlu olduğunu düşünüyor. İkinci sırada %87’lik iyimserlikle Vietnam, üçüncü sırada ise %85 ile Almanya var.

Bazı ülkeler geçtiğimiz yıllardaki iyimserliklerini kaybetmekte. 2013 yılında Brezilyalıların %59’u ekonomilerinin iyi durumda olduğuna inanırken bugün bu oran %32. Brezilya’nın ekonomik özgüveni %27’lik bir düşüş gösterirken Venezüella’daki düşüş %15, Arjantin ve Malezya’da ise %13.

İyimserliğin yükselişte olduğu ülkelerin başında İngiltere ve Pakistan geliyor. 2013 sonuçlarına göre İngiltere’nin %15’i, Pakistan’ın ise %17’si ekonomilerinin iyi durumda olduğunu düşünüyordu. 2014 sonuçlarına göre İngiltere %43’e, Pakistan ise %37’ye yükseldi. Uganda %44’ten %62’ye; İsrail %43’ten %59’a; Endonezya %37’den %53’e yükselen diğer iyimserler arasında.

Küresel Yaklaşımlar 2014’ün sonuçlarına göre yerel ekonomilerin geleceğiyle ilgili beklentiler genel olarak iyiye gidiyor diyebiliriz. “Ülkem 2015 yılında daha iyi durumda olacak” diye düşünenlerin küresel ortalaması %46. İngiltere 2013 yılına göre %23’lük bir artışla %45’e erişerek Pollyanna Yükselişi sergiliyor. “Ekonomi 2015 yılında daha başarılı bir grafik çizer” diyen Endonezyalılar %18’lik bir artışla %55’e, Ugandalılar %15’lik bir artışla %57’ye ulaşıyor.

Japonya ekonomisinin gelişeceğine en az inanan ülke olarak öne çıkıyor. Geçen yılın umutlu %40’ı bu sene %15’e gerilemiş durumda. Malezya %64’ten %47’ye gerilerken ABD %44’ten %35’e gerilemiş durumda.

Birçok ülke yerel ekonomisiyle ilgili kaygılı ya da umutsuz. Bu da dünyanın bugünkü durumunun hiç iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %77’si yükselen fiyatların ve işsizliğin ülkelerinin en büyük sorunları olduğunu vurguluyor. Bir başka deyişle: Maaş yok, zam çok.


Zengin ve yoksul sınıflar arasındaki ayrımın derinleştiğini düşünen ve endişelenen insanların oranı ise %60. %59 kamu borçları hakkında kaygılanıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin sorununun borç olduğunu gözlemleniyor: Oran %64. Zengin olmak da zor zanaat.

Gelişen pazarlar için enflasyon %77’nin sorunu. İş olanaklarının azlığı ise %72’lik bir kitleyi endişelendirerek enflasyonun arkasındaki yerini alıyor.

Az gelişmiş ülkelerde %86 işsizlikten, %84 ise enflasyondan yana dertlenmiş durumda.

Türkiye’nin en büyük sorunu gelir eşitsizliği ve yükselen fiyatlar. Katılımcıların %74’ü zengin ve yoksul kesimler arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine inanıyor ve zamlardan bıktıklarını vurguluyor. %70’e göre Türkiye’de iş bulmak bir sorun. %68 ise Türkiye’nin borçlarından yana dertli.

Ekonominin 2015 yılında daha iyi olacağına inanlar %41, kötüye gideceğine inananlar ise %30. Katılımcı nüfusun %50’si ekonominin şu anda başarılı bir grafik sergilediğini düşünmekte. %46 ise yerel ekonominin kötü durumda olduğuna inanıyor. Konu tatmin olduğunda resim başkalaşıyor: Ekonomik durumu tatmin edici bulanların oranı %44 iken, %51 ekonomik durumu tatmin edici bulmuyor.