Dünyamız hızla yaşlanıyor!

Dünyamız hızla yaşlanıyor!
Dünyamız hızla yaşlanıyor!
2010 yılında 500 milyon civarında olan 65+ nüfusun 2050 yılında 1.5 milyara yükselmesi bekleniyor.

Yüzyılın ortasına geldiğimizde 65 yaş ve üstü nüfusun üçe katlanarak 1.5 milyara erişmesi bekleniyor.

Artan “yaşlı” nüfus kimi ülkeler için sorun teşkil etmezken, bazı ülkelerin “gelecek nesilleri” yok denecek kadar azalmış durumda. Durum özellikle Asya’nın doğusunda ciddileşmekte.

Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre Japonya’da yaklaşık olarak her 10 bireyden 9’u, Güney Kore’de her 10 bireyden 8’i ve Çin’de ise her 10 bireyden 7’si yaşlanmayı ülkeleri için ciddi bir sorun olarak görüyor. Avrupa da benzer endişeler taşıyor. Almanya ve İspanya’da halkın yarısından fazlası yaşlanmayı sorun olarak kabul ederken ABD ’nin konuyu “kafasına en az takan” ülke olduğunu görüyoruz. ABD vatandaşlarının yaklaşık %25’ine göre yaşlanmak bir sorun…

Japonya ve Güney Kore’de nüfusun çoğunluğunun 2050 senesine gelindiğinde 50+ yaşında olacağı tahmin ediliyor. Çin de dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden. Almanya ve İspanya da yaşlı nüfusun en fazla olduğu Avrupa ülkeleri olarak öne çıkıyorlar. ABD’nin rahat olmasının sebebi ise nüfusun birçok ülkeye göre daha ağır yaşlanıyor olması.

Türkiye ise yaşlanma konusuyla ilgili ortalama bir sıkıntı ifade ediyor. %34 bu sorunun ciddi olduğu kanısında. 2010 yılında %21.2 olan yaşlı nüfusumuzun 2050 yılında %7.7’ye gerileyecek olması yönündeki projeksiyonlar da “en az üç çocuk” ekolünün olası sonuçlarını ortaya koyar nitelikte. Genç nüfusun potansiyelini doğru yönlendiren eğitim ve istihdam programları olmadığı için Türkiye'nin dünyanın yaşlı bölgelerine göç veren bir "genç üretim merkezi" haline gelmesi de ihtimaller dahilinde.

Öte yandan, aynı araştırmanın ilgi çekici başka sonuçları da var. İnsanların yaşlandıklarında sürecekleri hayatın kalitesine dair farklı fikirleri bulunuyor.

Ülkenin yaşlanma hızı ve ekonomik durumuyla yakından alakalı olan özgüvenin en düşük olduğu ülkeler Japonya, İtalya ve Rusya. Son yıllarda ekonomik konusunda sıkıntı çeken bu ülkelerde katılımcıların üçte birinden daha azı yaşlandıklarında kaliteli ve düzgün bir hayat yaşayacaklarından emin olabiliyor. Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Çin gibi ekonomik gelişme gösteren ülkeler ise emekliliklerinin iyi geçeceğinden emin görünüyor.

Peki, yaşlı nüfusun ekonomik durumundan kimin sorumlu olması gerektiği sorusuna verilen yanıtlar nasıl? Devlet ve vatandaş arasında seçim yapan 21 ülkenin 13 tanesi, bunun devletin sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Devletlerine pek güvenmeyen ve kendilerine sunulan yaşam seviyesini düşük bulanlar ise kendilerinin ya da ailelerinin bu sorumluluğu alması gerektiğini savunuyor.

Güney Kore, ABD, Almanya ve İngiltere ise “yaşlandığımda kendi başımın çaresine bakarım” diyen ülkeler olarak öne çıkıyor.