Erkekler de feminist olur mu?

Erkekler de feminist olur mu?
Erkekler de feminist olur mu?
Kadının hayatın her alanında insanca hak ve özgürlüklere sahip olması; ve ataerkil toplum baskısının ortadan kalkması için teorik ve ideolojik bağlamda gelişmeye devam eden feminizm erkekler için ne ifade ediyor? Ipsos araştırdı.

Mayıs ayında yayınlanan Ipsos Global Advisor 15 gelişmiş ülkede erkeklerin feminizme dair yaklaşımını irdeliyor. Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa , Almanya , Macaristan, İtalya, Japonya, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD 'de yapılan çalışmanın erkek katılımcılarının yaklaşık yarısı kendini az ya da çok feminist olarak tanımlıyor. Feminist kavramı için de “kadınlar için eşit fırsatları savunan ve destekleyen kişi” tanımında uzlaşıyorlar.