Gençler için eğitim şart, kariyer en büyük hayal

Gençler için eğitim şart, kariyer en büyük hayal
Gençler için eğitim şart, kariyer en büyük hayal
Ipsos Gençleri Anlama Kılavuzu 2014 verilerine göre her 10 gençten 9'u "eğitim benim için çok önemli" diyor.

15 Eylül 2014 itibariyle Türkiye ’de tüm okullar ve öğrenciler için yeni bir eğitim dönemi daha başladı. Bu yıl lise ve meslek liselerine yeni başlayan 4 milyon 600 genç var. Üniversiteler ise akademik planları doğrultusunda sonbahar ile birlikte kapılarını yeni üniversiteli gençlere açacak.

Eğitim ülkemizde tüm toplumsal olguları açıklamada, özellikle de uluslararası karşılaştırmalarda geri kaldığımız alanların gerekçelerini tarif etmede sık sık başvurduğumuz bir temel referans alanı. Eğitime önem veriyoruz, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz.
Peki gençler eğitim konusuna ne düşünüyor? Onların hayatında da eğitim öncelikli alanlardan birisi mi?

Bu soruların cevabını almak üzere Ipsos’un 2014 Mart ayında yayınladığı Gençleri Anlama Klavuzu’na göz attık ve haberimizin sonundaki infografiği hazırladık. Türkiye çapında 17 – 24 yaş aralığında 2,259 bekar gencin görüşleriyle şekillenen rapor ülkemizde gençlerin hayalleri, korkuları, öncelikleri ve alışkanlıkları ile ilgili önemli ipuçları sunuyor.

Gençleri Anlama Kılavuzu’na göre gençlerin en önem verdiği ilk üç konu arasında eğitim (%89) var. Diğer bir deyişle her 10 gençten 9’u "eğitim benim için çok önemli” diyor. Diğer çok önem verilen kavramlar arasında ilk sırada %94 ile aile ve %92 ile saygınlık geliyor. Kısacası sadece aileler değil, gençler de "Eğitim şart!" diyor.

Gençlere hayalleri sorulduğunda %71’i hayalini meslek ve kariyer ile tarif ediyor. Bunu %62 ile iyi bir aile kurmak takip ediyor. Yani gençler eğitim ve kariyer arasındaki bağlantıyı kendi öncelikleri ve hayalleri arasında sıkı sıkıya kurmuş durumdalar. İyi bir meslek ve kariyer sahibi olmayı hayal ediyorlar, bunun ön şartlarından birisi olan eğitim konusunu da çok önemli buluyorlar.

Buraya kadar resmimize son derece parlak renkler hâkim.

Ancak gençlere bir de emeklilik konusundaki düşünceleri sorulduğunda, geleceğe bakışlarındaki kaygılı tavırlar açıkça gözlemleniyor. Neredeyse her iki gençten birisi (%47) “emekliliğimde ne olacağını, nasıl geçineceğimi bilmiyorum” diyor.

Türkiye’de gençler için eğitim ve iyi bir iş fırsatı hayatlarına anlam ve motivasyon katan kavramların başında geliyor. Emeklilik söz konusu olduğunda ise belirsizlik ve geçim kaygısı şimdiden gençlerin düşüncelerine hakim olmuş durumda.

Genç nüfus, Türkiye’nin küresel karşılaştırmalarda ve projeksiyonlarda elini güçlü tutan en büyük potansiyellerden birisi. Bu potansiyelimize en iyi şekilde sahip çıkmak ve gençlerin gelecek kaygısının esiri olmadan kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanımak en önemli görevlerimizin başında geliyor. Yeni eğitim döneminde gençlere zihin açıklığı dilerken, mezun olduktan sonra insana yaraşır, yeteneklerine uygun işlere sahip olmalarını ve güvenceli emeklilik planlarının onları bekliyor olmasını yürekten istiyoruz.