İnternet çok güzel, sen de gelsene!

İnternet çok güzel, sen de gelsene!
İnternet çok güzel, sen de gelsene!
İnternet gitgide herkesi kapsıyor. Bilgi kirliliği endişesi ise büyümeye devam ediyor. İşte Ipsos İnternet Kullanım Alışkanlıkları 2013 raporunun sonuçları...

Ipsos’un hazırladığı İnternet Kullanım Alışkanlıkları 2013 Raporuna göre Türkiye ’de internet kullanıcısı olan kitle gitgide büyüyor.

İnternet artık sadece gençlerin değil, farklı yaş ve sosyo-ekonomik gruplardan bireylerin de kullandığı bir mecra,. Ve günlük yaşamların büyük bir parçası...

İnternet, Türkiye’de son üç yılda yaklaşık 3,6 milyon yeni kullanıcı kazandı. Birkaç sene öncesinde erkeklerin, genç yaş nüfusun ve yüksek sosyo ekonomik gruplarının kullanıcı olarak ön plana çıktığı bir aktiviteyken günümüzde yine erkek internet kullanıcı sayısı ortalamadan fazla olsa da cinsiyet dağılımının dengelenmeye başladığı, farklı yaş ve sosyo ekonomik gruplardan kullanıcıları da barındıran bir aktivite haline geldi.

Kısacası internet Türkiye’de git gide daha fazla insanı kapsama alanına almaya devam ediyor.

İnternet kullanıcısı olan profilin tarifi değişirken, internete erişim yaptığımız cihazlar ve yöntemler de değişiyor. Akıllı telefonlar ile cepten internete erişim 2010 yılından bu yana %130 büyüdü.

Bu büyümeye paralel olarak internet kullanma amaçlarımız ve internete bağlanma motivasyonlarımız da değişiyor.

Son yıllarda sosyal medya kullanımı, e-posta kullanımı, internetten oyun oynamak, internetten gazete / haber takibi yoğunlukla yapılan aktiviteler arasında. 

Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanıcılarının %39’u geçtiğimiz seneye kıyasla daha fazla internet kullandığını belirtiyor. Bir diğer ifadeyle internetin hayatımızdaki önemi artıyor. Ancak bununla beraber internette her türlü bilgiye ve kaynağa hızlı erişim, katkı sunma fırsatı ve kaynak çeşitliği bilgi kirliliği tehlikesini de beraberine getiriyor.

Hemen hemen her iki internet kullanıcısından biri internette yanıltıcı bilgilerin de çok fazla olduğunu düşünüyor.