Kadın ve erkek bir araya gelirse...

Kadın ve erkek bir araya gelirse...
Kadın ve erkek bir araya gelirse...

İllüstrasyon: Christine Daniloff

Kazanç artar mı? Massachusetts Institute of Technology'nin araştırmasının sonuçlarına göre çeşitliliğin insanlar üzerinde farklı etkileri var.

Kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasına dair birçok farklı teori, çalışma ve araştırma var. Kimileri cinsel gerilim yüzünden verimin düştüğüne inanıyor, kimileri farklı yeteneklerin verimi arttırdığına... Mobbing, taciz ve eşit olmayan çalışma koşulları ise hala kadınların birincil sorunları arasında bulunuyor. Çeşitliliğin bize ne kazandırdığından henüz emin değiliz; ancak ekonomistlere göre %41'lik kazanç artışından söz etmek mümkün.

Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) ekonomistlerinden Sara Ellison’un yürüttüğü yeni bir araştırmanın sonuçları yerinde çeşitliliğin üretkenliği arttırdığını ancak çalışanlar arasında tatminsizliğin oluşmasına yol açabildiğini gösteriyor.

“Daha iyi işleyen bir ofis demek farklı yeteneklerin bir arada var olduğu, verimli bir ortam demek.” diyor Ellison. Ancak, çalışanlar için çeşitlilik kelimesinin olumsuz çağrışımları ve etkileri de var.

Büyük ölçekli ve beyaz yaka bir ABD şirketini baz alan araştırma, sosyal sermaya şirketlerinin işbirliği, güven ve keyif oluşturma pratiklerine odaklanıyor. Daha homojen ofislerin sosyal sermayesi daha yüksek olsa da bu durumun ofislerin daha verimli çalışmasına pek etki etmediği gözlemlenmiş.

İşbirliği yapmaktan keyif alan mutlu ve rahat çalışanların daha düşük performans sergilemesi araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri.

Çeşitlilik ve kazanç arasındaki doğru orantı

Sara Ellison ve George Washington Üniversitesi ekonomistlerinden Wallace P. Mullin’in Journal of Economics and Management Strategy dergisinde yayınlanan araştırmaları 1995 ve 2002 yılları arasında, ABD ve diğer ülkelerde 60 ofisi bulunan çok uluslu bir hizmet şirketinin sunduğu iş ortamını irdeliyor. Sadece erkek ya da kadından meydana gelen ofislerin yanı sıra her iki cinsin birlikte çalıştığı ofisler de çalışma kapsamında. Araştırmacı yazarlar, yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanların tatmin olup olmadıklarını anlamlandırırken birlikte nasıl çalıştıklarını gözlemlemiş ve morallerini ölçmüşler.

Sadece kadın ya da erkekten meydana gelen iş yerlerinin karma düzene geçtiklerinde %41’e varan kazanç artışı deneyimlediğini keşfeden ekonomistlere cevaben sportif bir analoji geliştiren araştırmacılar soruyor: Bir futbol takımı sadece defans oyuncularından meydana gelseydi ne olurdu?

Cinsel ve sosyal çeşitlilik deneyim yelpazesinin genişlemesini sağlayan, bilgi birikimine ekleyen ve de birimin daha efektif çalışmasını tetikleyen bir olgu… Ne var ki, çeşitlilik çalışanların durumlarından tatmin olmalarına yetmiyor. Bir başka deyişle, insanlar çeşitliliğin fikrini, gerçekliğinden daha fazla seviyorlar.

Ellison, veri sağlamayı kabul eden 1 şirketle, her ne kadar 60 farklı ülkede bulunsa da, çalıştıkları için araştırmanın çapının küçük olduğunu kabul ediyor ve de daha ileri araştırmalarla desteklenmek istediğini belirtiyor. İşletme çalışmaları sosyal sermayeyi irdelerken konuyu maddi finansal sonuçlara bağlamazken ekonomik çalışmalar da iş yerlerinde yaşananları irdelemiyor.

Ellison, tüm bu unsurları birleştiren karma-disipliner çalışmaların acilen çoğalması gerektiğini vurguluyor. 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu en net sonuç ise 21. Yüzyıl'da cinsiyetler arası eşitliğin ve çeşitliliğin kabulünün hala sağlanamamış olduğu gerçeği...


  ETİKETLER:

  ABD

  ,

  Futbol

  ,

  WASHINGTON

  ,

  Beyaz

  ,

  Erkek

  ,

  Kadın

  ,

  gerilim

  ,

  ,

  sosyal

  ,

  hizmet