Ocak'tan Mart'a: Türkiye'nin kaygıları azalıyor mu?

Ocak'tan Mart'a: Türkiye'nin kaygıları azalıyor mu?
Ocak'tan Mart'a: Türkiye'nin kaygıları azalıyor mu?
Ipsos tarafından hazırlanan Toplumsal Kaygı Endeksi Ocak 2014'ten Mart 2014' kadar düşüş gösteriyor. Sizce Türkiye'nin kaygıları giderek azalıyor mu?

Ipsos tarafından hazırlanan Toplumsal Kaygı Endeksi bu endeksin kapsadığı konularda olumsuz algıya sahip olanlarla olumlu algıya sahip olanlar arasındaki farkın ortalamasına 100 eklenerek hesaplanmaktadır.

ITKE’nin 100’e eşit olması, toplumsal kaygı konusunda pozitif algıya sahip olanlar ile negatif algıya sahip olanların aynı ağırlıklara sahip olduğunu göstermektedir. ITKE’nin 100’ün üzerinde olması, toplumsal kaygı ortamına, 100’ün altında olması ise toplumsal huzur ortamına işaret etmektedir.

Toplumsal kaygı endeksinin Ocak 2014’ten bu yana düşüş trendinde olduğu gözlemlenmektedir. Kasım’da başlayan toplumsal kaygıdaki artış, Ocak 2014’te de küçük bir artışla 115 düzeyine oluşarak devam etmiştir. Mart döneminde ise toplumsal kaygı 102’ye düşmüştür.