Polisten, politikacıdan, avukattan baba olmaz!

Polisten, politikacıdan, avukattan baba olmaz!
Polisten, politikacıdan, avukattan baba olmaz!
Çalıştığımız iş hayatımızı en fazla etkileyen unsurlardan biri. Yoğun ve düzensiz hayatımız içinde kötü ebeveyne dönüşmeden önce sadece bizim değil, sistemin de değişmesi gerekiyor.

Avukatlar, politikacılar, satıcılar, polisler ve resepsiyonistler… Bu meslekleri icra edenlerin ortak bir noktası var: Kötü ebeveynlik! Yaptıkları işler agresif, güçsüz ya da kişiliksiz olarak nitelendirildiği için iyi bir anne ya da baba olamadıkları düşünülüyor. En azından, Iowa Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre durum böyle olabilir.

Kişinin yaptığı işin kültürel yansımaları ile ebeveyn karakteri arasındaki çelişkiyi incelemek isteyen sosyolog Mark Walker, bulduğu verileri 109. Amerika Sosyoloji Derneği Yıllık Buluşması’nda diğer araştırmacıların ve akademisyenlerin ilgisine sunmuş.

Toplum tarafından babalık ve annelik görevleriyle uyumlu görülmeyen meslekleri icra eden kişiler hakkında geniş anket grubundaki katılımcıların daha şüpheci olduğunu tespit eden Walker öğretmen, fizikçi, hemşire, müdür ve profesör olan kişilerin kültürel bağlamda favoriler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Polisler ve politikacılar stres seviyeleri yüksek kişiler olarak algılandıklarından ebeveynlik yarışında geride kalıyorlar. Bu ebeveynlerin hem ailelerinde hem de işlerinde başarılı olduklarını kanıtlamak için, diğer ebeveynlerden daha çok ispat çalışması yapmaları gerekiyor.

Walker düzenli temposu olmayan, zorlayıcı ve önyargıları besleyen meslek dallarında çalışan insanların hayatlarını kolaylaştıracak bazı kanun düzenlemelerinin yapılması gerektiğini vurguluyor. Ya da birer ebeveyn olarak kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlayacak programlar hazırlanmalı…

Bu konuya bireysel bir sorun olarak değil sosyal bir konu olarak yaklaşmamız hem daha sağlıklı aile yapılarının oluşmasına hem de insanların mesleklerinden ibaret olmadıklarının anlaşılmasına yardımcı olabilir.