Türkiye en az 2 çocuk yapıyor!

Türkiye en az 2 çocuk yapıyor!
Türkiye en az 2 çocuk yapıyor!
Kadının çocuk doğurma oranı Dünya'nın her yerinde azalıyor. Yine de oranlar bölgeden bölgeye, kültürden kültüre farklılık gösteriyor. CIA araştırdı.

Bir kadın hayatında kaç kere anne olur? Bu sorunun yanıtı başta coğrafya, kültür ve ekonomi olmak üzere birçok değişkene bağlı. Dünya ’da politikacıların “en az 3 çocuk” diyerek kadın ve aile üzerinde karar aldığı ülkeler de var. Doğan çocuk başına alınan maaşla yaşanan ülkeler de… Ve elbette, kimi bölgelerde doğum kontrol yöntemlerinin günah kabul edilmesi de önemli faktörler arasında.

CIA World Factbook tarafından hazırlanan ve Dünya’nın doğum haritasını çıkaran Total Fertility Rate 2014 (Toplam Doğum Oranı) araştırmasının sonuçlarına bakılırsa yoksul bölgeler çocuk sayısı açısından oldukça zengin…

224 ülkeyi kapsayan araştırmanın şampiyonları, ortalama 6 çocuk yapan Nijer, Mali Cumhuriyeti, Burundi ve Uganda. Listenin sonunda ise ortalama 1 çocuk yapan Güney Kore, Tayvan ve Singapur var. Türkiye ise Fransa ve Libya ile listenin ortasında bulunuyor ve ortalama 2 çocuk yapıyor.

Gelişmiş ülkelerin eğitim, şehirlileşme ve refah seviyeleri sebebiyle daha düşük doğum oranlarına sahip olduğu gözlemlenmekte. Ayrıca, kadınların iş gücüne katılımı doğum oranlarını etkileyen faktörler arasında. Araştırma sonuçlarına göre “Çocuk da yaparım, kariyer de!” pek geçerli bir söylem değil.

Az gelişmiş ülkelerde “yaşlandığımda bana baksın” fikrini benimseyen ailelerin birçoğu, doğum kontrole erişim yoksunluğu, dini sınırlandırmalar ve kadınların eğitim/iş imkânlarına sahip olmaması gibi sebeplerle daha fazla çocuk yapabiliyor.

2020’lerde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasıyla global doğum oranlarının da düşeceğini vurgulayan ünlü ekonomist Sanjeev Sanyal’ın argümanı doğrulanırsa 2050’de dünya nüfusu dengelenmiş olabilir.

Öte yandan, başta Avrupa olmak üzere birçok gelişmiş bölgede göçmenlere yaklaşım ve sosyal politikalar açısından yenilik gerekiyor. Fransa için aynı şeyi söylemek haksızlık olur; çünkü aşkın ülkesi aile kurumunu destekleyen cömert kanunları ile komşularından ayrılıyor.

Ekonominin üç büyükleri de çocuk yapmaya pek hevesli görünmüyor: ABD ortalama 2 çocuk yapıyor. Listenin 179. sırasında Rusya var. Çin ise rakiplerinin arkasında kalıyor ve 185. oluyor.

Peki, sizce Türkiye’de ortalama bir ailenin kaç çocuğu olmalı?