Türkiye polise güveniyor, gece rahat yürüyor.

Türkiye polise güveniyor, gece rahat yürüyor.
Türkiye polise güveniyor, gece rahat yürüyor.
Gallup tarafından hazırlanan Güvenlik Endeksi'nin sonuçları dünyanın birçok bölgesinde kendi ülkesine ve polisine güvensizliğin kol gezdiğini ortaya koyuyor. Türkiye ise komşularına göre rahat bir tablo çiziyor.

Gallup tarafından hazırlanan Güvenlik Endeksi, Latin Amerika ve Karayipler’de yaşayanların diğer bölgelere göre daha “güvensiz” hissettiğini ortaya koydu. Güneydoğu Asya, Doğu Asya, ABD ve Kanada ise en güvende hisseden bölgeler olarak öne çıktı. 1000 kişi ile yüz yüze ya da telefon aracılığı ile yapılan ve 3 adet “Evet/Hayır” sorusundan meydana gelen anketin sonuçları, 15 yaş ve üstü bireylerin 2009 ve 2013 yıllarında verdikleri yanıtlara dayanıyor.

Kişisel güvenlik ve suç oranlarına yönelik anket soruları ise şöyle:

-Yaşadığınız şehir ya da bölgede yerel polise güveniyor musunuz?
-Yaşadığınız yerde gece yürürken güvende hissediyor musunuz?
-Son 12 ay içinde sizden ya da evinizde yaşayan birinden herhangi bir şey çalındı mı? (eşya, para vs…)

Suç oranının en yüksek olduğu 10 ülkeden 8’i Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bulunduğundan burası 2012’de Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyadaki suçların %36’sını işlemiş görünüyor. Venezuela katılımcıların sadece %19’unun geceleri rahat yürüyebildiği, %26’sının yerel polise güvendiği ve %22’sinin geçtiğimiz yıl içinde hırsızlıktan muzdarip olduğu ülke olarak vatandaşlarını en fazla tehlikeye sokan ülke olarak bir numaradaki yerini alıyor. 2012’de Honduras’tan sonra en fazla cinayet oranına sahip ikinci ülke konumuna gelen Venezuela’nın temel sorunlarından biri uyuşturucu kartelleri.

Peki, aralarında Türkiye ’nin de bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde/bölgelerinde neler oluyor?

Suriye ve Mısır’da yaşananlar bölgenin genel güvenlik seviyesini ciddi biçimde düşürürken Türkiye’nin 2009 ile 2013 seneleri arasında güven puanını yükseltmesi dikkat çekici. İsrail’in Türkiye’den üst sıralarda yer alması da ülkenin iç ve dış politikası arasındaki farkı ortaya koyar nitelikte. Bu durum, belki de “yurtta sulh, komşuda harp” olarak nitelendirilebilir.

Türkiye’de Yeni Akıl yazarlarından Cenk Sidar’ın son yazısında belirttiği gibi “artık misafir değil, müstakbel vatandaş olan” Suriyelilerin topraklarında tehlikede olduklarını hissetmeleri oldukça doğal. 2009’da katılımcıların %84’ü gece eve yürürken güvende hissederken 2013’te bu oran %33’e düşmüş. Değişen yönetimle polisin halka yaklaşımı da değiştiği için polise güven oranında da büyük bir azalma var.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tüm güvenlik ve kamu hizmetleri çöktüğü için, bölge hala adalet ve yerel güvenlik sistemini kurmakla uğraşıyor. 2009’dan beri güvenlik seviyeleri 13 ülkeden 8’inde yükselse de Ukrayna’da yaşanan savaş, Kırım krizi, yerel ayaklanmalar genel olarak durumun pek parlak olmadığını gösterir nitelikte.