Türkiye'de kadınlar ve gençler yeniliğe hazır!

Türkiye'de kadınlar ve gençler yeniliğe hazır!
Türkiye'de kadınlar ve gençler yeniliğe hazır!
Türkiye'de "yeniliklere açığım ve kolay uyum sağlarım" diyenler genellikle gençler ve kadınlar. Ipsos araştırdı...

Türkiye geleneklerine bağlı bir toplum . Geçmişi seviyor ve zaman zaman nostaljiye kapılıyor ve özlem duyuyoruz. Ancak, yeniye ve yenilenmeye duyulan istek de son yıllarda artıyor.

Yeni yerler görmek, yeni akımları takip etmek istiyoruz. Peki, Türkiye yeniliğe ne kadar açık?

Ipsos Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2014 çalışması 34 ilden 15,854 bireyin yanıtlarıyla şekillendi. Rapor sonuçlarına Türkiye’de vatandaşların %56’sı “bilmediğim yerlere gitmek ve yeni heyecanlar yaşamak istiyorum” diyor. Bu ifadeye katılanların oranı 2011 yılında %54 düzeyindeydi.

Buna paralel olarak tatillerini alışılmadık şekilde değerlendirmek isteyenler 2011 yılında %43’ten 2013 yılında %47’ye yükseliyor. Yeni ve farklı olana yönelik arayışımız devam ediyor ve uzun bir süre de devam edecek gibi görünüyor.

Söz konusu yeni akımları takip etmek olduğunda 2011 ve 2013 yılları arasındaki fark daha da dikkat çekici oluyor .

2011 yılında bireylerin %25’i yeni akımları takip etmeye özen gösterdiğini ifade ederken 2013 yılında bu oran %33’e yükseliyor. Yeni akımlara olan ilgimiz artıyor. Özellikle Yüksek SES grubundan bireyler, kadınlar ve gençler yeniliklere daha açık olduklarını belirtiyor. “Yeniliklere açığım ve kolay uyum sağlarım” diyenler Türkiye genelinde %63. AB SES grubunda bu oran %67’ye, kadınlarda %64’e, 14-19 yaş arasında %73’e yükseliyor.

Diğer bir deyişle gençler ve kadınlar yeniliklere daha kolay uyum sağlıyor.