Türkiye'nin ticarete alerjisi var

Türkiye'nin ticarete alerjisi var
Türkiye'nin ticarete alerjisi var
Pew Araştırma Merkezi 44 ülkeye sordu: Ticaret ve yabancı yatırımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte yanıtlar...

Ticaret ve yabancı yatırımlar dünyanın dört bir köşesinde farklı tepkiler ve inançlarla karşılanıyor. Pew Araştırma Merkezi’nin 44 ülkede gerçekleştirdiği “Global Attitudes Survey 2014” (Küresel Yaklaşımlar Anketi) gelişen ve yükselen ekonomilerin ticaret, özelleşme ve yatırım gibi konulara daha olumlu baktığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD , başka bir deyişle gelişmiş ekonomiler, konuyla ilgili şüpheci bir tavır sergiliyor. Büyük ticaret anlaşmalarının baş rollerindeki bu isimlerin küresel pazarları genişletmeye yönelik çabalarından bağımsız olarak “belki de o kadar iyi değildir” düşüncesine kapılmış olmaları ilginç.

44 ülkeden alınan ortalamaya göre %81 ticaretin olumlu olduğunu vurguluyor. %74 ülkelerinde fabrika kuran yabancı kökenli şirketlerin ekonomilerini beslediğine inanıyor.Öte yandan, ticaretin çok iyi olduğuna inanan gerçek iyimser kesim ortalamanın çok altında: %31. Ticaretin iş sahası ve istihdam yarattığına inananlar %54 iken maaşların artmasına yol açtığı fikrini destekleyenler %45. Ticaretin fiyatları azalttığını düşünenler ise %26’da kalıyor.

2010 ve 2014 yılları arasında görüşülen gelişmekte olan ekonomiler dikkate alındığında uluslar arası ticaret ve iş bağlantılarının olumlu sonuçlarına verilen destek %84’ten %77’ye düşüyor. Dünya Bankası tarafından açıklanan ve beklenenden düşük olan büyüme rakamlarının bu düşüşle yakından ilgisi olabilir.

Gelişmiş ülkelerin %84’ü ticaretin olumlu olduğuna inanırken istihdama katkısı olduğunu destekleyenler %44.Ekonomistlerin çoğu küresel ticaret sayesinde tüketicilere sunulan fiyatların azaldığını vurguluyor. Gelişmiş ülkeler ve yükselen pazarlarda ise durum aksini gösteriyor.

İlginç bir nokta daha: İtalyanların %59’u, Amerikalıların %50’si, Fransızların %49’u ve Japonların %38’i ticaretin iş olanaklarına zarar verdiği fikrini destekliyor.

Kadınların, erkeklerin, gençlerin, yetişkinlerin ortak bir noktaları var mı? Evet! Neredeyse herkes ülkeleri ve başka ülkeler arasındaki ticari bağların olumlu olduğu fikrini destekliyor.

Afrika kıtasının %87’si ticarete iyi, %47’si çok iyi diyor.
Asya’da bu oranlar %86’ya %24.
Latin Amerika’da %80’e %64.

Peki, Türkiye? Ticarete en az destek veren ülke olarak öne çıkan Türkiye’de uluslararası ticaretin toplum için iyi olduğuna inananlar da var.