Twitter sağlık politikaları için sağlıklı mı?

Twitter sağlık politikaları için sağlıklı mı?
Twitter sağlık politikaları için sağlıklı mı?
Her şeyin başı sağlık. Herkesin yeni da bağımlılığı sosyal medya... Peki, sağlık politikalarını sosyal medya aracılığı ile geliştirmek ve yaymak mümkün mü?

Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sağlık politikaları hakkında araştırma yapanların sadece %14’ünün Twitter ’ı bir paylaşım alanı olarak kullandıklarını gösteriyor.

Sağlık hizmetlerini geliştirmek için çalışanların yaklaşık %20’si blog ve Facebook kullanırken %65’lik çoğunluk basın bülteni ve röportaj gibi geleneksel medya araçlarına güvenmeyi sürdürüyor.

Üniversiteye bağlı çalışan sağlık hizmetleri ve politikaları konusunda araştırma yapan kişiler sosyal medyanın akademik araştırmaları yaymak için nasıl kullanılması gerektiği konusunda muallâktalar. Çalışmaya katılanların çoğu sosyal medya kültürünün bilim ve araştırma ile alakasız olduğunu ve sosyal medyanın “görüş çöplüğü” olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, araştırmacıların büyük çoğunluğu sosyal medya kullanacak cesaretten yoksun.

Twitter’ın karar mercilerine, medyaya ve kamuya kanıt sunmak anlamında yetkin olup olmadığını anlamak; sosyal medyayı etkili biçimde kullanmaya yönelik eğitimler hazırlamak; sağlık politikaları konusunda sosyal medyayı kullanan isimleri, kurumları takip etmek öncelikli olarak yapılması gerekenler arasında.