'400 bin çocuk ölebilir'

LONDRA - Küresel krizin uluslararası yardım kuruluşlarının da kaynaklarının kuruttuğu belirtiliyor. Özellikle azgelişmiş ülkelerde hamile ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması için yürütülen çabalar ekonomik krizden olumsuz etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan bu tablo karşısında “Ekonomik kriz, yılda 200 bin ila 400 bin çocuğun ölümüne neden olabilir” uyarısı yaparken, gelecek için karanlık bir tablo çizdi: “Önlem almazsak hamilelik ve doğum sırasında daha fazla kadın yaşamını yitirecek, yetersiz beslenme ve temiz su kaynakları bulunmaması nedeniyle daha fazla çocuk ölecek.”  Chan, gelişmiş ülkelerin liderlerini krize karşı önlem alırken dayanışma içinde davranmaya çağırıyor ve bencil olmamaları konusunda uyarıyor. (ntv)