60 yıl geciken itiraf

ABD'den 60 yıllık baskının, demokrasi yokluğunun, içişlerine müdahalenin, zenginliklerin gaspının tazminatını istemek Arap halklarının hakkı.
Haber: REŞAD EBU DAVUD / Arşivi

ABD'den 60 yıllık baskının, demokrasi yokluğunun, içişlerine müdahalenin, zenginliklerin gaspının tazminatını istemek Arap halklarının hakkı.
Rice Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'ndeki konuşmasında ABD'nin
60 yıl boyunca Ortadoğu'da istikrarı, demokrasi aleyhine sağlamaya çalıştığını ve ikisini de başaramadığını, şimdi ise farklı bir yöntemi benimsediğini itiraf etti: 'Bütün halkların demokrasi özlemini destekliyoruz.'
Aslında Rice'ın bu düşünceyi bütün gerçekliğiyle sunması daha uygun düşerdi: 'Bizler Ortadoğu'daki özellikle de petrol çıkarlarımıza hizmet eden istikrara çalışmamız ve bu çıkarların bekçiliği için diktatör
rejimleri desteklememiz nedeniyle halkların özgürlükten beslenememesine ve demokrasi güneşinin doğamamasına rıza gösterdik.'
Demokrasi Rice'ın ifadesine göre vatandaşların temel haklarına saygı gösterilmesi. O halde Arap halklarının yaşadığı korku dolu 60 yılın sorumlusu kim? Diktatör rejimleri insanların önüne diken kim? Diktatör rejimlerin iktidara gelmesini kolaylaştıran, dolaysız mali ve askeri yardım sunan kim? Arap-Arap savaşlarını ve darbeci komploları kışkırtan kim? Ekonomik bütünleşme projelerini donduran, Arap birliğini mumyalayan, Arapları dünya gelişirken geri kalmışlığa mahkûm eden kim?
Amerikan aksanıyla da olsa demokrasiyi sevmeyen ve özgürlüğün ayrıcalıklarının tadına varmak istemeyen yoktur her halde. Peki zulmettiği halklara karşı ABD'nin vicdanını ne uyandırdı? Huntigton'ın 'medeniyetler çatışması' tezi olabilir. Belki de Kissinger'in bölgedeki Amerikan çıkarlarını yeniden düzenleme öğütlerinin bir sonucu bu. Yeni bir tuzak belki de...
Rice bölgede istikrarın sağlanamamasını demokrasinin yokluğuna bağladı. Oysa daha önemli etken Arap-İsrail çekişmesi ve barışın yokluğu. Rica bunları zikretmedi. Şayet ABD bölgenin demokratikleşmesinde ciddiyse, kargaşa yayılmadan ve köktencilik tırmanışa geçmeden hem kendisi hem bizim için önerilerde bulunabiliriz. İstikrar ve özgürlüğün anahtarı Filistin sorununun çözümü ve Filistin halkının özgürlüğüdür.
Rice 60 yıllık politikalarının yanlışlığını itiraf edebildiyse İsrail'i körü körüne desteklemenin bu hataların en büyüğü olduğunu da itiraf edebilir. Zira reform sadece ders kitapları ve oy sandıklarıyla değil aynı zamanda tarihin düzeltilmesini de gerektirir.
(Ürdün gazetesi Düstur, 22 Haziran 2005)