AB adil davranmadı

Avrupa, usulen de olsa, 1947'den beri NATO'nun sadık ortağı ve 1987'den beri de AB'ye girmek için bekleyen Türkiye'ye karşı adil olmadı.
AB, Aralık 2004 tarihi ve...
Haber: Joaquin Luna / Arşivi

Avrupa, usulen de olsa, 1947'den beri NATO'nun sadık ortağı ve 1987'den beri de AB'ye girmek için bekleyen Türkiye'ye karşı adil olmadı.
AB, Aralık 2004 tarihi ve bu yılın temmuz ayı olmak üzere, 3 Ekim 2005'te Türkiye'yle müzakereye başlamak ve tam üyelik için söz vermişti. Bu sözünü geç ve kötü bir biçimde yerine getirdi.
AB'nin en kötü tiklerinin ortaya çıktığı sancılı bir 24 saatten sonra... Ulusal çıkarların (bencilce, hatta kaprisli çıkarlar demek daha doğru olur) üstünlüğü ortaya çıktı. Türkiye söz konusu olduğu zaman beliren züppe kulüp havası depreşti. İki fiyaskonın ardından (AB anayasası ve bütçe konusundaki anlaşmazlık) bir de liderlik krizi...
Türkiye'yle randevu, aslında sadece bir hoş geldindi, çünkü hiçbir durumda tam katılım 2013 yılından önce olmayacak.
Ankara, insan haklarını ve Avrupa ruhuna uygun diğer istekler konusunda ilerleme kaydediyor. Ve Ermeni soykırımı da dahil gelecek taleplere karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Oysa Avrupa ne yazık ki basiretsizce prestiji elden bırakabiliyor bazan. (İspanyol gazetesi, 4 Ekim 2005)