AB vatandaşlarının sefaleti diz boyu

AB ülkelerinde fakirlik giderek başat sorun haline geliyor. AB'de her altı vatandaştan biri fakirlik sınırının altında yaşarken, çocuklar daha sefil bir tablo çiziyor.

BRÜKSEL - AB ülkelerinde fakirlik giderek başat sorun haline geliyor. AB'de her altı vatandaştan biri fakirlik sınırının altında yaşarken, çocuklar daha sefil bir tablo çiziyor. Avrupa Komisyonu'nun 2004 verilerine dayanarak hazırladığı 'sosyal koruma' raporu çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. AB vatandaşlarının yüzde 16'sı fakirlik sınırının altında yaşıyor. Bu oran İsveç ve Çekya'nın yanı sıra bazı kuzey ülkelerinde yüzde 9 ve 10'a düşerken, Litvanya ve Polonya'da yüzde 21'i buluyor. Çocuklar daha büyük bir fakirlik riskiyle karşı karşıya. 18 yaş altındakilerde fakirlik oranı 19'u buluyor. Yani beş çocuktan biri fakirliğin pençesinde. 18 yaş üstündekilerde ise fakirlik sınırı altında yaşayanların oranı Belçika ve Polonya'da yüzde 13 iken, Britanya'da yüzde 16.
Bir çarpıcı sonuç da işsizlikle ilgili. Rapora göre aile fertlerinden hiçbirinin çalışmadığı hane oranı yüzde 10. Çocuklu evlerde işsizlik oranı Lüksemburg'da yüzde 3, Britanya ve Bulgaristan'da yüzde 14. Çalışıyor olmak da yetmiyor. Zira iş sahibi olup da fakirlik sınırı altında kalanların oranı yüzde 8. Rapor AB genelinde halkın yüzde 60'ını orta gelir düzeyinde tanımlıyor. Ortalama yaşam süresi ise 1995-2005 döneminde erkeklerde üç, kadınlarda iki yıl artmış. Yaşam süreleri ülkelerine göre erkeklerde 65.4 (Litvanya) ile 78.4 yıl (İsveç), kadınlarda 75.4 (Romanya) ile 83.9 (İspanya) yıl arasında.