AB'ye bir imza bir de köstek

AB'ye bir imza bir de köstek
AB'ye bir imza bir de köstek

Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski söylenerek de olsa Lizbon Anlaşması?nı imzaladı. FOTOĞRAF: REUTERS

PRAG - AB Anayasası’na ikame edecek Lizbon Anlaşması, geçen hafta İrlanda referandumunda kabul görüp önemli bir badireyi atlattıktan sonra, Polonya’da Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski tarafından imzalandı. Ancak Çekya’da Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus anlaşmayı sabote etmeyi sürdürüyor. 
Dün Varşova’daki imza töreninde “İrlandalıların fikrini değiştirmesi anlaşmanın dirildiği anlamına geliyor” diyen Kaczynski “Evet işte yine büyük bir deneyi imzaladık, bakalım” diyerek laf sokmayı ihmal etmedi.  AB’nin egemen devletler birliği olarak kalması gerektiğini vurgulayan koyu muhazafakar lider, Balkan ülkeleri ile Gürcistan’a kapıların açık tutulmasını da istedi. 

Çekya’daki Alman toprakları krizi
Gelgelelim, AB fobisiyle namlı Çek Cumhurbaşkanı’nın imza atmak için şartlar öne sürmesi İrlanda ve Polonya’dan gelen haberlere gölge düşürdü. Klaus, 2000’de imzalanmış AB Temel Haklar Bildirgesi’ni aynen kabul eden anlaşmaya Çekya için ‘bildirgeden muafiyet’ ayrıcalığı konmazsa imza atmamakta diretiyor. Anlaşmayı imzalarsa 2. Dünya Savaşı sonrası Çekya’dan sürülen 3 milyon Alman’a bu ülkede kalan topraklarını geri alma hakkı doğacağını savunan Klaus, AB Dönem Başkanı İsveç’e bunun önlenmesi gerektiğini, aksi takdirde imza atmayacağını söyledi. Anlaşmaya onay koymamış son lider konumundaki Çek cumhurbaşkanını ikna için Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek’in  Prag’a koşması da işe yaramadı.
Ofisine AB bayrağını bile sokmayan Klaus, Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ülke dışına sürülen Alman ve Macarların Temel Haklar Bildirgesi’nin 17. maddesindeki “Malların kaybı karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi koşuluyla kamu menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen koşullar çerçevesinde yapılması haricinde hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz” hükmünden yararlanıp Çekya’da kalan malları üzerinde hak iddia etmesinden çekiniyor.  (ap, afp)