AİHM'den Bosna'ya ayrımcılık cezası

STRASBOURG - İç savaştan 14 yıl sonra hâlâ etnik sorunlarını çözemeyen Bosna Hersek, Yahudi ve Romanlara ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mahkûm edildi. Özellikle Romanlara ayrımcılık Avrupa çapında çok yaygınken, Bosna Hersek Anayasası sadece ‘anayasal halk’ diye nitelediği Müslüman Boşnak, Ortodoks Sırp ve Katolik Hırvatların cumhurbaşkanlığı ve milletvekiliği adaylığına izin veriyor. Hal böyleyken, ülkenin tanınan şahsiyetleri olmalarına rağmen adaylıkları engellenen Yahudi asıllı Jakob Finci ile Roman asıllı Dervo Seydiç, Strasbourg’daki mahkemeye başvurdu. AİHM de, Bosna Hersek’in Yahudi ve Romanların aday olmalarını engelleyerek, seçilme haklarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığın yasaklanması maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, 1992-95 iç savaşının akabinde yürürlüğe giren anayasanın iç barışı sağlamaya yönelik olduğunu kararına ekledi. (RadioFreeEurope)