AKP iktidarı İran için bulunmaz nimet

AKP iktidarı İran için bulunmaz nimet
AKP iktidarı İran için bulunmaz nimet
Haber: İBRAHİM YEZDİ / Arşivi

Dini, kültürel ve tarihi bağları bulunan İran ve Türkiye açısından kapsamlı ilişkiler için potansiyel olarak müsait bir zemin söz konusu. Osmanlı Devleti’yle Safevi Devleti arasındaki rekabet, Safevilerin siyasetsizliği sebebiyle ve Şii mezhebinin resmileştirilmesinden sonra başlamıştı. Osmanlı’nın parçalanmasının ardından, Türkiye’de Atatürk, İran’da da Rıza Şah aynı görevi yüklendi. Tek dil, tek millet, tek bayrak iki liderin de ulus devlet çerçevesinde izlediği politikaydı.
Rızahan saltanatı İslam devrimiyle yıkılırken, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Türkiye’de Soğuk Savaş dönemindeki stratejik önemlerini kaybeden generaller için değişimin kaçınılmazlığı ve Batı’nın ulus-devlet politikasının sona geldiği anlaşıldı. Soğuk Savaş sonrasında AB’ye varan yolda Batılılar için Müslüman bir Türkiye’nin üyeliği tartışmalara yol açmıştı. Fakat istikrarı için AB’den başka yol düşünemeyen Türkiye reformları yerine getirmeye çalıştı. Ordu yönetici rolünden vazgeçerek koruyucu konumuna girdi. Türkiye her yönlü gelişmeyi hedefleyen ve bu yolda ilk adımları atan İslam ülkeleri arasında parmakla sayılır hale geldi.
İslami devriminin 30 yıldır devam ettiği İran’daysa durum çertefilli. Halkın iyimser beklentileriyle iktidara gelen cumhurbaşkanlarının vaatleri sözde kaldı. Dış politikaya baktığımızda, bu plansızlığı özellikle Türkiye’yle ilişkilerde görüyoruz.
Çeşitli ortak paydaları bulunan iki komşu birçok alanda işbirliği yapabilir. Dahası, işbirliği özellikle bölge sorunlarının çözülmesi açısından önem taşıyor.
Türkiye Türk dünyasıyla ilişkilerini üst seviyeye çıkartırken Araplarla dengeli, İran’la da iyi ilişki kurmaya çalışıyor. İslamcı Türkler İran’a karşı özel ilgi ve sempati duyuyor; İran bu potansiyeli kullanmalı. Türkiye’nin terör ve Kürt sorunları işbirliğiyle etkili biçimde çözülebilir. İran’ın dış siyasetinde Türkiye’yle ilişkiler olması gereken seviyenin altında ve bu da İran için fırsatların tükenmesi anlamına geliyor. Türkiye’de AKP’nin iktidarda olması İran için bulunmaz bir nimet; bu ülkeyle ilişkilere daha çok öncelik verilerek bu komşunun güvenini kazanmak İran için iyi sonuçlar üretebilir, onu daha güçlü ve olumlu bir konuma kavuşturabilir. (İran gazetesi İtimad, İslam Devrimi sonrası ilk dışışleri bakanı, yasaklı Özgürlük Hareketi’nin lideri, 22 Eylül 2009)