Amerikan imajı için Obama da yetmiyor

WASHINGTON - ABD’nin uluslararası desteği, son 10 yılda Soğuk Savaş dönemindeki seviyenin bile altına düştü. Tespit 15 bin üyeli Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’ne ait. Derneğin 20 bilim adamına hazırlattığı rapora göre, Başkan Barack Obama’nın iktidara gelmesi destekte artış eğilimi sağlasa da ABD dış politikasının olumsuz olduğu kanısı sürüyor. Pek çok Amerikalıda bu düşüşün uzun dönemli ve tersine çevrilmesi zor bir eğilim olduğuna dair kaygıları da dile getiren raporda, “Çok sayıda yabancı, ülkelerinin çıkarlarına bakmaksızın siyasi açıdan ABD’de çok az değişim sağlandığına ve ABD’nin dünyadaki etkisinin hâlâ çoğunlukla kötü olduğuna inanıyor” denildi.
Bir yıl boyunca anketler, BM Genel Kurulu’ndaki oylamalar ve jeopolitik uzmanların tespitlerine dayanılarak hazırlanan raporda, Obama’nın, Avrupa ülkelerinin Afganistan’a daha fazla asker katkısı alamadığı, Kuzey Kore’den taviz koparamadığı ve İran’la anlaşmızlıklara olumlu gelişme sağlayamadığı kaydedildi. ‘Amerikan saygınlığı’nın Ortadoğu ve Avrupa’da keskin şekilde düştüğü, Ortadoğu’nun bazı otoriter rejimlerinin ise Amerikan politikalarına daha fazla destek verdiği not edildi. Avrupa’da ‘Avrupalı kimliği’nin güçlendiğine ve Amerikan politikalarından kopmaya yönelik siyasi çabanın arttığına dikkat çekildi. BM’de ABD’nin pozisyonuna desteğin düştüğü vurgulandı. 11 Eylül sonrası Afganistan’da Taliban rejiminin devrilmesi gibi başlangıçta başarı kaydeden Amerikan yönetiminin, Irak’da çamura battığı ve Taliban lideri Usame bin Ladin’i de yakalayamadığı hatırlatıldı. (ap)